From 1 - 10 / 17
  • De webservice GeefPasfoto 2.0 laat een gemachtigde afnemer van het MAGDA platform toe de pasfoto van een persoon, die bewaard wordt door het Rijksregister, op te halen. Dit gebeurt op basis van het INSZ van deze persoon.

  • De dienst ‘GeefGezinssamenstelling 2.0’ biedt de afnemer de mogelijkheid de gezinssamenstelling van een persoon en de persoonsgegevens van de ingevoerde persoon of gezinsleden op te vragen bij KSZ.

  • Het doel van deze publicatie op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de veranderingen in de gegevens van gezinnen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister en/of de KSZ en worden verdeeld via de KSZ naar diens partners.

  • De afnemer kan een attest van een persoon opvragen bij het Rijksregister door een INSZ nummer en een gemeente van afgifte in de vraag op te nemen met aanduiding van het gewenst attest en de taal waarin dit attest door het Rijksregister moet worden opgesteld.

  • De dienst ‘GeefGezinssamenstelling 02.02’ is een herwerking van de dienst ‘GeefGezinssamenstelling 2.0’ en biedt de afnemer de mogelijkheid de gezinssamenstelling van een persoon en de persoonsgegevens van de ingevoerde persoon of gezinsleden op te vragen bij KSZ.

  • De webservice ZoekPersoonOpAdres-02.02 laat de afnemer van het MAGDA-platform toe personen op te zoeken in het Rijksregister of de KSZ, dit op basis van verschillende parameters:Gemeente postcodeStraatcode (Op dit moment enkel Rijksregisterstraatcode)HuisnummerBusnummerHet is mogelijk in de vraag naar het Rijksregister op te geven of men enkel de referentiepersonen (gezinshoofden) in het antwoord wenst of ook al de personen op het opgegeven adres. Deze optie wordt niet ondersteund wanneer de vraag aan de KSZ wordt gericht.Eens de afnemer de request gelanceerd heeft wordt de vraag doorgestuurd naar het Rijksregister of de KSZ. MAGDA ontvangt het antwoord en transformeert dit naar één of meerdere Persoon-elementen. Afhankelijk van de verkregen machtigingen worden bepaalde gegevens al dan niet gefilterd.De zoekopdracht vindt enkel personen die hun huidige hoofdverblijfplaats in België hebben en die ingeschreven zijn in het Rijksregister.Indien er gezocht wordt bij het Rijksregister en er groot aantal personen gevonden zijn voor het opgegeven adres verkrijgt men de melding dat een bijkomende oproep noodzakelijk is om de volgende personen op te halen.Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in de ZoekPersoonOpAdres-02.02 beschikbare persoonsgegevens en hun relatie met de informatietypes van het Rijksregister.

  • De persoonsgegevens komen via deze publicatie niet mee. De publicatie bevat enkel de notificatie dat een bepaald persoonsgegeven (informatietype) gewijzigd is, beëindigd is, geannuleerd is, of toegevoegd is. De persoonsgegevens dienen – indien nodig – opgevraagd te worden via de GeefPersoon-02.00 of de GeefPersoon-02.02.

  • Het doel van deze publicatie op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de veranderingen in de gegevens van gezinnen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister en/of de KSZ en worden verdeeld via de KSZ naar diens partners.

  • De webservice GeefPersoonMutatiesNotificaties laat de afnemer toe de voor hem klaarstaande Rijksregister persoonmutatiesnotificaties op te halen. Deze mutaties worden wekelijks bekomen van het Rijksregister en nadien verdeeld door het MAGDA publicatie framework PubMut 2.0.

  • Het doel van deze publicatie op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de veranderingen in de gegevens van bepaalde personen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister en/of de KSZ en worden verdeeld via de KSZ naar diens partners.