Keyword

NGI

29 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Scale 1:
From 1 - 10 / 29
  • Overzicht van de ligging van de landbouwstreken in Vlaanderen, zoals vastgelegd bij koninklijk besluit van 24 februari 1951 houdende grensbepaling van de landbouwstreken van het Rijk (BS 15 maart 1951), gewijzigd door de koninklijke besluiten van 15 juli 1953, 8 maart 1968 en 15 februari 1974.De afgrenzingen van de landbouwstreken zijn bepaald op kaartschaal 1 : 10 000.

  • De numerieke reeksen van de analoge (op papier gepubliceerde) Topografische Kaarten van het NGI zijn opgemaakt volgens roosters met rechthoekige mazen die onderling geografisch op elkaar passen. De verschillende hiërarchische niveaus van indelingen in kaartbladen (1/1 of volledig kaartblad, 1/4-kaartblad, 1/8-kaartblad en 1/16 kaartblad) zijn in de dataset 'Kaartbladversnijdingen NGI, numerieke reeks' opgenomen.Het gaat om regelmatige kaartbladenrasters, evenwijdig aan het Belgische Lambert 72-coördinatenstelsel georienteerd, gelegen in Vlaanderen en Brussel. De oorsprong ligt op Belgische Lambert 72-coördinaat (2000.00 m, 138000.00 m).- De volledige of 1/1-kaartbladen meten 32 km in x-richting en 20 km in y-richting (640 km²) en zijn gebruikt voor de uitgave van de numerieke reeks van de 1 : 50 000 Topografische kaarten van het NGI (vandaar ook de benaming 1 : 50 000-kaartbladen).- De 1/4-kaartbladen of kwart-kaartbladen meten 16 km x 10 km (160 km²). Deze uitsneden worden gebruikt voor de uitgave van de numerieke reeks van de 1 : 20 000 topografische kaarten.- De 1/8-kaartbladen meten 8 km x 10 km.- De 1/16-kaartbladen meten 8 km x 5 km (40 km²). De numerieke reeks van de 1 : 10 000 Topografische kaarten hanteren deze uitsneden.

  • De klassieke reeksen van de analoge (op papier gepubliceerde) Topografische Kaarten van het NGI zijn opgemaakt volgens roosters met rechthoekige mazen die onderling geografisch op elkaar passen. De verschillende hiërarchische niveaus van indelingen in kaartbladen (1/1 of volledig kaartblad, 1/4-kaartblad, 1/8-kaartblad en 1/16 kaartblad) zijn in de dataset 'Kaartbladversnijdingen NGI, klassieke reeks' opgenomen.Het gaat om regelmatige kaartbladenrasters, evenwijdig aan het Belgische Lambert 72-coördinatenstelsel georienteerd, gelegen in Vlaanderen en Brussel. De oorsprong ligt op Belgische Lambert 72-coördinaat (2016.60, 138171.59).- De volledige of 1/1-kaartbladen meten 32 km in x-richting en 20 km in y-richting en zijn gebruikt voor de uitgave van de klassieke reeks van de 1 : 50 000 Topografische kaarten van het NGI (vandaar ook de benaming 1 : 50 000 -kaartbladen).- De 1/4-kaartbladen of kwart-kaartbladen meten 16 km x 10 km. Deze uitsneden werden gebruikt voor de uitgave van de klassieke reeks van de 1 : 25 000 topografische kaarten.- De 1/8-kaartbladen meten 8 km x 10 km. De klassieke reeks van de 1 : 10 000 Topografische kaarten hanteren deze uitsneden.- De 1/16-kaartbladen meten 8 km x 5 km.

  • Verrastering van de vectoriële topografische kaart van Vlaanderen en Brussel, opgemaakt tussen 1991 en 2008 op schaal 1/10.000 door het NGI. De resolutie bedraagt 381 dpi (15 dots/mm). Dit gecombineerd rasterbestand bevat naast de topografische kaart, de hoogtelijnen en het "schrift" (namen). De aanbevolen werkschaal is 1/10.000.

  • Rasterversie van de topografische kaart 1:50.000 van Vlaanderen en Brussel van het NGI. Kartering uitgevoerd tussen 2001 en 2007.

  • Rasterversie van de topografische kaart 1:100.000 van Vlaanderen en Brussel van het NGI. Kartering uitgevoerd tussen 2001 en 2006.

  • Om beeldmateriaal van hoge resolutie, in dit geval IKONOS satellietbeelden, te versnijden werd een dataset, gebaseerd op een regelmatig rooster, gebruikt. De tiles beslaan een opp. van 2 bij 2.5 km en volgen de NGI-kaartbladindeling. Eén kaartblad (NIG kaartblad, schaal 1/50.000) omvat zodoende 128 tiles.

  • DTM geproduceerd door NGI , als een regelmatig ruitennet in het World Geodetic Sytem (WGS) en beschikbaar voor België. Van het bestand bestaan 2 versies. Het betreft de meest nauwkeurige versie nl. niveau 2. Uitgaande van dit DTM in het WGS-stelsel werd een DTM-bestand in het Lambert- coördinatenstelsel aangemaakt. Het DTM werd opgesteld aan de hand van de hoogtelijnen van de topografische kaarten op schaal 1/50.000. Dit AGIV-product is identiek aan het NGI-product.

  • De rasterversie van de topografische kaart op 1:10.000 wordt bekomen door het omzetten van de Topografische vectordatabank 1:10.000 (top10-v) in kleurenrasterbeeld. Deze gegevens zijn niet verbonden aan een databank en dus niet "ondervraagbaar”. Het bestand met topografische basisinformatie is opgebouwd uit pixels en is bruikbaar als achtergrond. De resolutie bedraagt 381 dpi (15 dots/mm). Deze rasterbestanden bevatten tevens de hoogtelijnen en de toponymie (namen). De aanbevolen werkschaal is 1:10.000. Dit bestand is nog niet voor het volledige grondgebied van België beschikbaar, een actueel overzicht is terug te vinden op de NGI-website (http://www.ngi.be).

  • Regelmatig rooster met kaartbladnummering overeenkomend met de analoge kaartbladen van de klassieke reeks van de Topografische Kaart 1 : 100 000 van het Nationaal Geografisch Instituut, voor het grondgebied van het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eén kaartblad meet 32 km in x-richting op 20 km in y-richting; de oorsprong van het rooster ligt op Lambert 72-coördinaat (18995.83, 154004.17) en het rooster is evenwijdig aan het Lambert 72-coördinatenstelsel geörienteerd.Er zijn 33 kaartbladen nodig om het Vlaams en Brussels Gewest te bedekken.