From 1 - 10 / 41
  • Binnen het DOSIS project laat de dienst GeefResultaatRegistratie toe dat een afnemer (een dossierbeheerder) nagaat of een eerdere aanlevering van dossiergegevens via de dienst RegistreerDossier goed verwerkt werd of niet.

  • Deze dienst maakt 2 functionaliteiten mogelijk:1) een Ondernemingsnummer inschrijven in het MAGDA Ondernemingsrepertorium, interessant i.k.v. het ontvangen van wijzigingen uit de bron KBO/VKBO.2) een Persoon inschrijven in het KSZ personenrepertorium en/of het MAGDA personenrepertorium; dit is nodig om persoonsgevoelige informatie te kunnen ontvangen.

  • De webservice GeefDossierVDAB laat de gebruiker toe op basis van het INSZ het VDAB dossier van een persoon op te vragen.

  • De webservice GeefDossierKBI 1.0 stelt de gebruiker in staat om op basis van een INSZ (Rijksregisternummer) de gegevens rond het inburgeringsdossier op te vragen.

  • Binnen het DOSIS project laat de dienst GeefUitzonderingenRegistraties toe dat een afnemer (een dossierbeheerder) nagaat of eerdere aanleveringen van dossiergegevens via de dienst RegistreerDossier fouten hebben veroorzaakt en dus niet zijn verwerkt.

  • Deze dossiers worden door de verscheidene entiteiten/dossierbeheerders overgemaakt naar DOSIS d.m.v. de webservice RegistreerDossier. Sommige van de gegevens die daarbij worden aangeleverd moeten worden gecodeerd. De dienst GeefCodelijst laat toe dat een dossierbeheerder up-to-date lijsten opvraagt van de beschikbare codes voor de verschillende dossier gegevens.

  • De PubliceerGeannuleerdeOndernemingen 2.0 laat toe om vanuit VKBO de bij KBO geannuleerde ondernemingen en vestigingen te publiceren in XML- als in CSV-formaat.Elke afnemer heeft daarbij de mogelijkheid om in samenspraak met Digitaal Vlaanderen te bepalen welke gegevens gevraagd worden, op basis van welke criteria deze geselecteerd moeten worden en met welke frequentie die zouden moeten aangeleverd worden.

  • Binnen het DOSIS project laat de dienst RegistreerDossier toe dat een afnemer (een dossierbeheerder) het bestaan van dossiers en het verloop ervan meldt naar de DOSIS databank. De afnemer communiceert hierbij informatie zoals status en beheerder contact gegevens.

  • Binnen het DOSIS project laat de dienst VerwijderDossier toe dat een afnemer (een dossierbeheerder) een dossier verwijdert uit de DOSIS databank. Uiteraard moet die afnemer dan zelf eigenaar zijn van dat dossier en eerder gegevens hebben overgemaakt naar DOSIS.

  • Melding maken van het beëindigen of uitschrijven van een lopend dossier over een persoon. De melding gebeurt door minstens het doorsturen van de INSZ van de betrokken persoon.