From 1 - 5 / 5
  • De data geeft een overzicht van de onttrekkingspunten voor drinkwater in Vlaanderen. De data is verzameld voor de EU drinkwater richtlijn 98/83/EC.

  • Deze kaart toont de overstromingsrisicobeheergebieden (ORBG) zoals aangeduid in de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (VORB) in het kader van de Europese Overstromingsrichtlijn. Voor deze gebieden worden de volgende stappen van de richtlijn uitgevoerd, nl. de opmaak van overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en de opmaak van overstromingsrisicobeheerplannen.http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027/VORB

  • Deze kaart geeft de selectie van de Recent overstroomde gebieden (ROG) weer in de periode 2010-2016, gebruikt in de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (VORB) in het kader van de Europese Overstromingsrichtlijn.http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027/VORB

  • Puntendataset van de getroffen gemeenten (centroïde) door overvloedige en/ of langdurige neerslag en overstromingen, erkend als algemene ramp bij besluit van de bevoegde regering in de periode 2010-2016, gebruikt in de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (VORB) in het kader van de Europese Overstromingsrichtlijn.http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027/VORB

  • Deze kaart geeft de gebieden weer waar een overstromingsgevaar (grote, middelgrote en kleine kans) door overstromingen vanuit zee, rivieren en door intense neerslag. Deze kaarten werden opgemaakt aan de hand van modelleringen en gebruikt in de Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling in het kader van de Europese Overstromingsrichtlijn.http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027/VORB