From 1 - 8 / 8
  • Data met betrekking tot het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Openluchtrecreatieve terreinen ' 'T Heultje/Hof van Eeden' te Westerlo.

  • Data met betrekking tot het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Openluchtrecreatieve terreinen 'Molenzijdse Heide' te Merksplas"

  • Door de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 werden de toenmalige gemeenten verplicht om een Atlas der Buurtwegen op te stellen. Dit had voor gevolg dat er in de provincie Limburg 197 atlassen werden opgemaakt. Deze atlassen bestaan hoofdzakelijk uit twee luiken: enerzijds de plannen van de buurtwegen en anderzijds tabellen met de beschrijving van deze wegen en de aangrenzende eigenaars. Van deze atlassen bestaan er telkens twee exemplaren, die respectievelijk aanwezig zijn in iedere gemeente en bij het provinciebestuur. De atlassen hebben een rechtsgeldig karakter en worden als dusdanig regelmatig geraadpleegd in het kader van de wet op de buurtwegen. Naast bestuurlijke instanties wordt ook door geschiedkundigen, archeologen, architecten, landmeters, studiebureaus,...vrij frequent gebruik gemaakt van deze atlassen. Het is ook een interessante basis voor het toekennen van historische straatnamen, de identificatie van molens, kastelen, stamboomonderzoek,...

  • Assen van wegen van de ruilverkaveling Willebingen (toestand voor ruilverkaveling), opgemaakt in 1997. De code voor de administratieve wegen zoals beschreven in de data-definitie werd niet opgenomen. Bijkomend werd opgenomen tot welke wandel-, fiets- of autoroute de wegen behoren.

  • de hoogtelijnen met een hoogtelijninterval van 2.5 m voor de ruilverkaveling Willebringen