From 1 - 10 / 10
  • Locatie en adresgegevens van woningen met een geldig conformiteitsattest. De gegevens worden dagelijks geactualiseerd. Volgende types komen voor: conformiteitsattesten uitgereikt door de gemeente – conformiteitsattesten uitgereikt door Wonen-Vlaanderen - conformiteitsattesten uitgereikt door de Vlaamse Wooninspectie. Een conformiteitsattest wordt uitgereikt indien een woning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Conformiteitsattesten worden zowel uitgereikt aan eengezinswoningen, als aan appartementen of kamers. In één pand kunnen bijgevolg meerdere woningen een conformiteitsattest hebben.

  • Locatie en adresgegevens van panden waarvoor een herstelvordering is opgemaakt die opgenomen is in het register van herstelvorderingen. De gegevens worden dagelijks geactualiseerd. Het register van herstelvorderingen verzamelt alle panden waarvoor de Vlaamse Wooninspectie in de strafrechtelijke procedure woningkwaliteitshandhaving een herstelvordering opstelt en waarvoor herstel nog niet is uitgevoerd. Dit register is te onderscheiden van de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, dewelke enkel woningen bevat die ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard zijn via een besluit.

  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).

  • VLOK is een maatwerk online applicatie die alle actoren binnen de woningkwaliteit (lokale besturen, Wonen-Vlaanderen met inbegrip van de Vlaamse Wooninspectie, VLABEL) ondersteunt bij al hun opdrachten rond woningkwaliteitsbewaking. Het is een onmisbaar hulpmiddel bij het aanmaken van conformiteitsonderzoeken, het opvolgen van procedures ongeschikt- en onbewoonbaarheid, de gerechtelijke procedure, het opmaken en beheren van conformiteitsattesten en het registreren van onbewoonbaarheidsbesluiten nieuwe gemeentewet.

  • De gebruiker stuurt één of meer foto’s of documenten op voor bewaren in de VLOK-applicatie, met inbegrip van de metadata van de foto’s of documenten. Als antwoord bij succesvol bewaren worden de unieke identificatiegegevens van de foto’s of documenten teruggegeven waarop de bewaaractie is gebeurd. Een gemeente kan enkel foto’s of documenten van panden en entiteiten bewaren van haar eigen gemeente. Er is een beperking op het totaal van foto’s en documenten (op aantal en op bestandsgrootte).

  • De gebruiker stuurt informatie over een pand, entiteit of procedure op voor bewaren in de VLOK-applicatie, met inbegrip van de gegevens die gerelateerd zijn aan het pand, entiteit of procedure, zijnde betrokkenen, deelprocedures, … Er kan slechts één soort (onderliggend) object per bewaaractie meegegeven worden. Als antwoord bij succesvol bewaren worden de unieke identificatiegegevens van pand, entiteit of procedure teruggegeven waarop de bewaaractie is gebeurd. Naast deze algemene acties, zijn er ook aparte gestructureerde bewaaracties mogelijk die één of meer specifieke acties in de VLOK-applicatie uitvoeren. Een gemeente kan enkel acties op een pand of entiteit uitvoeren van haar eigen gemeente.

  • Met de GeefPersoon 02.00 dienst is het mogelijk om persoonsgerelateerde gegevens op te vragen uit de database van het omgevingsloket bij het Departement Omgeving.

  • De gebruiker vraagt één of meer foto’s of documenten op, en dit op basis van de unieke identificatiegegevens van deze foto’s of documenten. Als antwoord vanuit de VLOK-applicatie bekomt men de metadata en de bestanden van deze foto’s of documenten. Een gemeente kan enkel foto’s of documenten van panden en entiteiten opvragen van haar eigen gemeente. Er is een beperking op het totaal van foto’s en documenten (op aantal en op bestandsgrootte).

  • De gebruiker vraagt één specifiek pand of entiteit op, dit op basis van de unieke identificatiegegevens van dat pand of die entiteit. Als antwoord vanuit de VLOK-applicatie bekomt men de gedetailleerde gegevens over het pand of entiteit zelf, met bijkomend de gegevens die gerelateerd zijn aan het pand of entiteit, zijnde betrokkenen, onderzoeken, procedures, taken bij pand, metadata van documenten en foto’s … Een gemeente kan enkel informatie van een pand of entiteit opvragen van haar eigen gemeente.

  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).