Contact for the resource

AAFISC

1 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Provided by
Keywords
Contact for the resource
From 1 - 1 / 1
  • De Algemene administratie van de Fiscaliteit is de deelorganisatie van de FOD Financiën die instaat voor de inning van belastingen. Ze verzamelt alle informatie nodig voor taxatie en fiscaliteit en staat in voor het beheer van alle gegevensbanken die de diverse fiscale aangiften van particulieren, zelfstandigen, KMO en grote bedrijven behandelen. Uit de gegevens van het aanslagbiljet van de personenbelasting kan bijvoorbeeld het inkomen bepaald worden.