From 1 - 2 / 2
  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN><SPAN>De geo-laag "verkeerslichten" lokaliseert alle verkeerslichten die onder de bevoegdheid van de stad Antwerpen vallen. Op basis van opmetingen werden deze verkeerslichten ingetekend. Enkel de bestaande verkeerslichten werden in deze laag opgenomen.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

  • Publieke laag van Verkeersregelinstallaties voor het project Mobilidata. Intelligente VRI’s (iVRI’s) zijn de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties en kunnen informatie zenden (tijd tot groen), maar ook informatie ontvangen en op tijd ‘zien’ welk verkeer eraan komt. Realtime optimalisatie van de regelingen en prioriteit geven op een kruising aan bepaalde groepen weggebruikers (OV, zware vrachtwagens, fietsers, nood- en hulpdiensten) worden daarmee mogelijk voor wegbeheerders.