From 1 - 3 / 3
  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).

  • De geo-laag geeft de exacte lokaties van de sociale centra weer en kan gebruikt worden in functie van het beheer van het patrimonium en ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Een sociaal centrum is een aanspreekpunt voor elke inwoner van Antwerpen m.b.t. sociale problematiek (o.a. financiële problemen/schulden). De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het OCMW Antwerpen. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.

  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).