From 1 - 2 / 2
  • Locatie van scholen van de diverse netten binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. De laag wordt jaarlijks in september bijgewerkt op basis van de lijst van vestigingen op https://onderwijs.vlaanderen.be/

  • Samenvatting: Lokalisatie en documentatie van het hoger onderwijs binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel: De geo-laag geeft de exacte locatie van het hoger onderwijs weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Het hoger onderwijs is ingedeeld volgens het volgende subtype: hogeschool en universiteit. Aanmaak: LS verwerkt de locaties van scholen uit het stedelijk onderwijs met als basis de GBKA. SZ/DSP verwerkt jaarlijks de inventaris van Vlaamse Gemeenschap met leerlinggegevens; daaruit is een scholenlaag met hun locatie afgeleid (geocodering op basis van GBKA). Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel. Net is het net waartoe de school behoort. Assoc_SG is de associatie of de scholengemeenschap waartoe de school behoort.