From 1 - 3 / 3
  • Het Meetnet Vlaamse Banken bestaat uit een meetnet op zee, meteoparken aan wal en een computernetwerk op de Vlaamse Hydrografie te Oostende.Het netwerk op zee wordt gevormd door meetpalen en golfmeetboeien, voorzien van hydrometeo-sensoren. Het centrale Datacenter verzorgt de inwinning en verwerking van de gegevens.

  • Deel van het grondgebied van een lidstaat dat door die lidstaat is aangewezen met het oog op luchtkwaliteitsbeoordeling en luchtkwaliteitsbeheerSOURCE: Air Quality Directive (2008/50/EC)