Keyword

wegverkeer

15 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 15
  • Het wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijbehorende attribuutgegevens. Het bestand heeft een middenschalige precisie. Het zal uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.

  • Dataset voor de OSLO-conforme ontsluiting van het Wegenregister

  • De WFS van het Wegenregister laat toe om objecten uit het Wegenregister geometrisch te bevragen. Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijhorende attribuutgegevens.

  • de hoofdverplaatsing voor het woon-werkverkeer gebeurde in 2019 voor 67,5 % met de wagener werden 61,3 miljard voertuigkilometers over de weg gereden in 2019personenwagens en bestelwagens zorgen voor het grootste deel van de voertuigkilometershet aandeel duurzame modi in het woon-werkverkeer en het aantal gereden voertuigkilometers evolueren niet in de richting van de doelstellingen tegen 2030.

  • Geografische raadpleegdienst (WCS) met informatie over omgevingsgeluid (OGC:WCS overdrachtservice)

  • Geografische raadpleegdienst (WMS) met informatie over omgevingsgeluid

  • De Wegenregister-WMS stelt de wegen in het Wegenregister ter beschikking aan de gebruiker. Het Wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijhorende attribuutgegevens.

  • Het wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijbehorende attribuutgegevens. Het bestand heeft een middenschalige precisie. Het zal uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.

  • Publieke laag van Verkeersregelinstallaties voor het project Mobilidata. Intelligente VRI’s (iVRI’s) zijn de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties en kunnen informatie zenden (tijd tot groen), maar ook informatie ontvangen en op tijd ‘zien’ welk verkeer eraan komt. Realtime optimalisatie van de regelingen en prioriteit geven op een kruising aan bepaalde groepen weggebruikers (OV, zware vrachtwagens, fietsers, nood- en hulpdiensten) worden daarmee mogelijk voor wegbeheerders.

  • De hoofdverplaatsing voor het woon-werkverkeer gebeurde in 2019 voor 67,5 % met de wagen. Na een sterke daling in 2020 werden er bijna evenveel kilometers gereden dan in 2019. Het aandeel duurzame modi in het woon-werkverkeer en het aantal gereden voertuigkilometers evolueren niet in de richting van de doelstellingen tegen 2030