From 1 - 4 / 4
  • De Persoon.GeefHistoriekPersoon-02.02 is de opvolger van de Persoon.GeefHistoriekPersoon-02.00 webservice. Deze webservice biedt een afnemer de mogelijkheid om historische persoonsgegevens op te vragen bij het Rijksregister of via de KSZ.

  • Deze webservice biedt een afnemer de mogelijkheid om historische persoonsgegevens op te vragen bij het Rijksregister of via de KSZ.

  • De dienst GeefPersoon-02.02 laat de afnemer van het MAGDA-platform toe de actuele gegevens van een persoon op te halen, dit op basis van het INSZ-nummer van deze persoon. Eens de afnemer de request gelanceerd heeft, wordt de vraag doorgestuurd naar het Rijksregister of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

  • De webservice GeefPersoon 2.0 laat de afnemer van het MAGDA platform toe de actuele gegevens van een persoon op te halen, dit op basis van het INSZ van deze persoon, bij het Rijksregister of via KSZ.