From 1 - 4 / 4
  • De laag bevat de locaties in d stadshaven waar vissen toegelaten is.

  • Deze laag bevat de bruggen in beheer bij de Stadshavendienst van Stad Antwerpen.

  • Samenvatting: Kaainummers in het havengebied van de stad Antwerpen waar schepen kunnen aanleggen. Doel: De kaainummers zijn er ter oriëntatie in het havengebied. Aanmaak: De kaainummers werden op basis van een bestand van de haven aangevuld met gegevens van analoge plannen naar volledigheid, kaainummers en doknamen.

  • Samenvatting: Indeling van de wateroppervlaktes in Antwerpen ingedeeld in complementaire vlakken. Naam van ieder onderdeel is opgegeven indien beschikbaar. Doel: Een voorstelling van de waterpartijen in Antwerpen die gebruikt kan worden voor kaarten ,en inventaris van water gebonden locaties. Aanmaak: Begrenzing aan de hand van kaaimuren en oevergegevens van GHA en bestaande maar verouderde laag Water van Digipolis Antwerpen.