From 1 - 5 / 5
  • Deze data bevat de percelen waarop gebouwen staan in eigendom van en/of in gebruik door de Vlaamse overheid op datum 31 december 2022. Alle gebouwen en percelen van entiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van vastgoedbeleid zijn in de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen opgenomen, zowel vastgoed in eigendom als gehuurd vastgoed. De Vlaamse overheid heeft niet alleen vastgoed in eigendom om de eigen diensten te huisvesten, maar ook in functie van het maatschappelijk en economisch functioneren van Vlaanderen. Door haar onroerende goederen in kaart te brengen kan de Vlaamse overheid haar vastgoed in eigen portefeuille beter beheren.

  • Deze data bevat de middelpunten van de gebouwen in eigendom van en/of in gebruik door de Vlaamse overheid op datum 3 januari 2023. De middelpunten van de gebouwen zijn afkomstig uit het gebouwenregister (centroide van de gebouweenheid), administratief perceel (centroide van het perceel), adres (door middel van geocoding) of manueel. De data bevat gebouwen van entiteiten die vallen onder toepassingsgebied vastgoedbeleid (https://wegwijs.vlaanderen.be/#/report/formalframework-organisations/f9be4d5e-995a-43db-a6d3-7cded190a403).

  • Deze data bevat de percelen waarop gebouwen staan in eigendom van en/of in gebruik door de Vlaamse overheid op datum 14 juni 2016. De contouren van de percelen zijn afkomstig uit het grootschalig referentiebestand (GRB), versie juni 2016. De data bevat o.a. eigendommen van volgende entiteiten: https://overheid.vlaanderen.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank

  • Deze data bevat de contouren van de gebouwen in eigendom van en/of in gebruik door de Vlaamse overheid op datum 14 juni 2016. De contouren van de gebouwen zijn afkomstig uit het grootschalig referentiebestand (GRB), versie juni 2016. De data bevat o.a. eigendommen van volgende entiteiten: https://overheid.vlaanderen.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank

  • Deze data bevat de middelpunten van de gebouwen in eigendom van en/of in gebruik door de Vlaamse overheid op datum 14 juni 2016. De middelpunten van de gebouwen zijn afkomstig uit het grootschalig referentiebestand (GRB), versie juni 2016. De data bevat o.a. eigendommen van volgende entiteiten: https://overheid.vlaanderen.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank