From 1 - 6 / 6
  • Locatie en adresgegevens van woningen met een geldig conformiteitsattest. De gegevens worden dagelijks geactualiseerd. Volgende types komen voor: conformiteitsattesten uitgereikt door de gemeente – conformiteitsattesten uitgereikt door Wonen-Vlaanderen - conformiteitsattesten uitgereikt door de Vlaamse Wooninspectie. Een conformiteitsattest wordt uitgereikt indien een woning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Conformiteitsattesten worden zowel uitgereikt aan eengezinswoningen, als aan appartementen of kamers. In één pand kunnen bijgevolg meerdere woningen een conformiteitsattest hebben.

  • Web Map Service met data van Wonen in Vlaanderen.

  • Directe downloadservice voor de parameters woningkwaliteitsbeleid lokale besturen.

  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).

  • Directe downloadservice voor de parameters woningkwaliteitsbeleid lokale besturen.

  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).