Creation year

2023

1075 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 1075
  • Samenvatting: Paal waaraan een schip kan worden vastgelegd. De dataset bevat meerpalen op het grondgebied van de stad Antwerpen (excl. het havengebied). Doel: De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak: De dataset werd opgebouwd vertrekkend van de Cardib-kaart Antwerpen die tot stand kwam vanuit luchtfoto's uit 1996 en aanvullende naverkenning tussen 1997 en 1999. In 2000 werd de aanmaak van de GBKA als GIS-kaart voltooid.

  • Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Wegenregister bevat ook de trage wegen. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Het Wegenregister is opgedeeld in kleine wegsegmenten, die telkens van kruispunt tot kruispunt (knooppunten) lopen. Een kruispunt is een punt waar twee of meerdere wegen samenkomen. Het Wegenregister wordt door de stad lokaal bijgehouden en verrijkt met extra attributen, zoals snelheid, rijrichting en categorie Mobiliteitsplan.

  • Vlagmodel, dubbelzijdig bord op paal in functie van stedelijke communicatie. Te plaatsen in de obstakelzone. Deze borden worden door een privébedrijf beheerd maar kunnen ook ingezetworden door de stad.

  • Drinkfonteinen zijn oud en nieuw. In de negentiende eeuw werden ze wel vaker geplaatst op pleinen of in parken, maar meestal als waterelement van een groot ornamenteel object en vaak met een historische lading. Maar deze zijn niet altijd of niet langer echt “drinkbaar“ water... Vandaag is er opnieuw vraag naar drinkwatervoorziening: een nieuw stedelijk element of voorziening op de pleinen en in de parken. Het is een klein (stedelijk) object dat alleen staat of in rij, uitgelijnd of tegen een muur, maar niet langer als onderdeel van een sculptuur. Het is een ’urban element’ waarop men als het ware kan leunen... Een zoektocht dus naar een vormgeving die beter aansluiting vindt bij het meubilair van de stad en die ook voldoet aan eisen inzake hygiëne en gebruikscomfort. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel.

  • Samenvatting: Deze dataset toont het aantal studentenhuizen in stad Antwerpen per bouwblok . Doel: Geografisch beeld van alle panden in stad Antwerpen waar minstens één student woont. Aanmaak: Vanuit verschillende instanties kreeg de bedrijfseenheid samen leven de actuele lijsten aangereikt van alle kotstudenten in stad Antwerpen. Deze dataset is beperkt tot pand-niveau en geeft een duidelijk totaal overzicht per bouwblok van alle panden waar minstens één student woont.

  • Samenvatting: Het perceel waarop de verbrandingsoven zich bevind werd ingetekend a.d.h. van de luchtfoto en laag "scheidingen" (gbka). Doel: Localiseren verbrandingsoven Aanmaak: Ingetekend op basis van de luchtfoto en de laag 'scheiding' uit gbka

  • Samenvatting: De contour van de Antwerpse stortplaats 'De Hooge Maai' werd ingetekend a.h.v. de 'geotegels' die de havenregie ter beschikking stelt en omvat het gebied waar het meerendeel van het Antwerpes restafval gedeponeerd wordt. Doel: Aanmaak: 'geotegels' havenregie

  • Overzicht van alle sportconcessies. Een sportconcessie is grond of sportinfrastructuur die voor een langere periode in bruikleen wordt gegeven aan sportclubs.

  • Samenvatting: Begrenzing van het grondgebied van de stad Antwerpen (grootschalig). Doel: De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak: De stadsgrens werd bepaald op basis van de Kadscan bestanden en waar nodig gecorrigeerd op basis van de gebouwen, percelen en wegen uit de grootschalige basiskaart.

  • De huisartsenwachtpost is er om u bij dringende medische problemen te helpen wanneer uw eigen huisarts afwezig is. U hebt er als patiënt alle belang bij om steeds zelf naar de huisartsenwachtpost te gaan indien dit enigszins mogelijk is. Daar kan de arts u in betere omstandigheden onderzoeken en helpen. Er is steeds een arts aanwezig. Zo vermijdt u lange wachttijden. Indien u zich, om medische reden, niet kunt verplaatsen, kunt u een huisbezoek aanvragen. De huisartsenwachtpost werkt nauw samen met de spoeddiensten van de verschillende ziekenhuizen, zodat deze waar nodig voor bijkomende specialistische hulp kunnen zorgen. Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht zorgt de post voor: voorlichting en advies een raadpleging een huisbezoek indien een patiënt niet naar de post kan komen Van elke raadpleging of huisbezoek krijgt uw huisarts een verslag.