From 1 - 1 / 1
  • Data met betrekking tot het Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Scanfil" (woonwijk 'Groen Zuid') te Antwerpen/Hoboken. Dit RUP bevat ook een zone met Recht van Voorkoop voor 15 jaar (RVV_11002_215_60001_00001).