From 1 - 5 / 5
  • Het GIS bestand maakt deel uit van een grote databank opgebouwd onder auspiciën van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dep. LIN, Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ). Het bevat de locaties en het landgebruik van de baggergronden in Vlaanderen (polygonen), de plaatsen waar bij de inventarisatie bodemstalen werden genomen en de analyseresultaten van de bodem- en bladstalen. Momenteel zijn er gegevens beschikbaar voor de Bovenschelde, de Zeeschelde, de Leie ( + toeristische Leie + Afleidingskanaal), de Ijzer (+ kanaal Ieper - Ijzer), de Durme en de Dender. De aangewezen gebruikschaal is 1:10.000.

  • Gedetailleerde bodemkaart (schaal 1/2000) van de ruilverkaveling Woesten, deels gelegen op de gemeenten Ieper, Lo-Reninge, Vleteren en Poperinge. Opgenomen door de VLM tussen 1992 en 1994.

  • Kadastrale percelen van de ruilverkaveling Woesten (toestand voor ruilverkaveling), deels gelegen op de gemeenten Ieper, Lo-Reninge, Vleteren en Poperinge. Wordt jaarlijks bijgewerkt tot het verlijden van de akte.

  • Gedetailleerde bodemkaart (schaal 1/2000) van de ruilverkaveling Reninge, deels gelegen op de gemeenten Vleteren, Lo-Reninge en Ieper. Opgenomen door de VLM tussen 1990 en 1992.

  • Kadastrale percelen van de ruilverkaveling Reninge (toestand voor ruilverkaveling), deels gelegen op de gemeenten Vleteren, Lo-Reninge en Ieper. Wordt jaarlijks bijgewerkt tot het verlijden van de akte.