From 1 - 1 / 1
  • De kaart omvat de kadastrale percelen van het grondgebied van de stad Gent. De kaart is gekoppeld aan de kadastrale leggerinformatie. Momenteel geeft de kaart de toestand van 1994 weer. Ze zal worden geactualiseerd naar toestand 1998.