From 1 - 10 / 244
  • <p>In deze dataset kan je de criminaliteitscijfers per wijk in Gent raadplegen voor <b>het jaar 2022 <br/></b></p><p>Het kan altijd zijn dat deze data later nog wordt geüpdatet met nieuwe gegevens. <br/></p><p><b>Afbakening data:</b><br/></p><ul><li>Aanvankelijke vaststellingen ifv een feit-registratie voor misdrijven, inbreuken op de GAS-codex, verkeersongevallen en verkeersinbreuken;</li><li>Aanvankelijke vaststellingen die door Politiezone Gent werden opgemaakt waarvan de pleegplaats terug te voeren was tot één van de 25 wijken. Vaststellingen opgemaakt door een andere politiezone of de federale politie, ook al zijn deze gepleegd in Gent, zijn niet opgenomen;</li><li>De teleenheid is het gepleegde feit, niet het PV. Binnen één PV kunnen immers meer feiten geregistreerd worden die afzonderlijk geteld moeten worden;</li><li>Zowel de pogingen als de voltrokken feiten worden opgenomen.</li></ul><p><b>Bron data: </b>databank Integrated System for the Local Police (I.S.L.P.)</p><p><b>Meer details over de metadata kunnen gevonden worden in de bijlage die bij deze dataset beschikbaar is!</b><br/></p><p><br/></p>

  • <p class="MsoNormal">In deze dataset kan je de locaties raadplegen van de publiek sanitair in Gent.</p> <p class="MsoNormal">In de toekomst wordt deze data ook nog aangevuld met de openingsuren van de verschillende voorzieningen.</p><p style="font-family: sans-serif;">Voor deze bevragingen maak je gebruik van de RDF zoektaal SPARQL.</p><p style="font-family: sans-serif;"><a href="https://data.stad.gent/pages/linked-open-data/">Lees meer over Linked Open Data</a></p><p style="font-family: sans-serif;"><a href="https://stad.gent/data/query#query=PREFIX+dbr%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2F%3E%0D%0APREFIX+dbo%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fontology%2F%3E%0D%0APREFIX+dcterms%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fdc%2Fterms%2F%3E%0D%0APREFIX+foaf%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fxmlns.com%2Ffoaf%2F0.1%2F%3E%0D%0APREFIX+schema%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fschema.org%2F%3E%0D%0APREFIX+gent%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fstad.gent%2Fdata%2Fns%2F%3E%0D%0A%0D%0ASELECT+*%0D%0AFROM+%3Chttp%3A%2F%2Fstad.gent%2Fpublic-restrooms%2F%3E%0D%0AWHERE+{%0D%0A++%3Fagent+a+foaf%3AAgent%2C+schema%3APublicToilet%3B%0D%0A++dcterms%3Aidentifier+%3Fid%3B%0D%0A++schema%3Adescription+%3Fbeschrijving%3B%0D%0A++schema%3Aaddress%2Fschema%3AstreetAddress+%3Fadres%3B%0D%0A++dbr%3ANeighbourhood+%3Fwijk%3B%0D%0A++schema%3Aimage+%3Fbeeld%3B%0D%0A++gent%3AToilets+%3Ftoiletten%3B%0D%0A++gent%3AUrinals+%3Furinoirs%3B%0D%0A++gent%3ADiaperChangingTables+%3Fluiertafels%3B%0D%0A++gent%3AWaterAccessPoints+%3Fwater%3B%0D%0A++gent%3APotableWaterAccessPoints+%3Fdrinkbaarwater%3B%0D%0A++dbo%3AbuildingType+%3Fgebouw%3B%0D%0A++gent%3AlocationType+%3Ftype%3B%0D%0A++schema%3Ageo%2Fschema%3Alatitude+%3Fbreedtegraad%3B%0D%0A++schema%3Ageo%2Fschema%3Alongitude+%3Flengtegraad%3B%0D%0A++gent%3AAccessStatus+%3Fstatus%3B%0D%0A++schema%3AopeningHours+%3Fopeningsuren.%0D%0A}%0D%0AORDER+BY+%3Fwijk+%3Fadres&amp;format=text%2Fhtml&amp;timeout=0&amp;debug=on" target="_blank">Gebruik de voorbeeld SPARQL-query op de dataset publiek sanitair</a>:</p><p style="font-family: sans-serif;"></p><pre style="font-size: 14px;">PREFIX dbr: &lt;http://dbpedia.org/resource/&gt; PREFIX dbo: &lt;http://dbpedia.org/ontology/&gt; PREFIX dcterms: &lt;http://purl.org/dc/terms/&gt; PREFIX foaf: &lt;http://xmlns.com/foaf/0.1/&gt; PREFIX schema: &lt;http://schema.org/&gt; PREFIX gent: &lt;http://stad.gent/data/ns/&gt; SELECT * FROM &lt;http://stad.gent/public-restrooms/&gt; WHERE { ?agent a foaf:Agent, schema:PublicToilet; dcterms:identifier ?id; schema:description ?beschrijving; schema:address/schema:streetAddress ?adres; dbr:Neighbourhood ?wijk; schema:image ?beeld; gent:Toilets ?toiletten; gent:Urinals ?urinoirs; gent:DiaperChangingTables ?luiertafels; gent:WaterAccessPoints ?water; gent:PotableWaterAccessPoints ?drinkbaarwater; dbo:buildingType ?gebouw; gent:locationType ?type; schema:geo/schema:latitude ?breedtegraad; schema:geo/schema:longitude ?lengtegraad; gent:AccessStatus ?status; schema:openingHours ?openingsuren. } ORDER BY ?wijk ?adres</pre>

  • <p>Deze GIS laag bevat de locaties van de bedrijfsgebouwen binnen het North Sea Port havengebied. </p>

  • <p>In deze dataset kan je de locaties en de statussen van de Dott deelfietsen in Gent raadplegen.</p><p>Deze dataset wordt iedere 5 minuten geüpdatet. </p><p><i>Let op! De tijdsnotatie voor deze dataset is in unix epoch!</i><br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat alle meldingen die door burgers zijn gebeurd via de meldingsapplicatie in 2019<br/></p>

  • <p>Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Gent betreffende spoorverkeer volgens RL 2002/49/EG. <b>Het referentiejaar van deze data is 2016.</b></p><p><br/>Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het jaargemiddelde geluidsniveau tijdens de nacht (23-07u) en is een van de geluidsindicatoren die representatief zijn voor mogelijke nachtelijke slaapverstoring. </p><p>Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.</p>

  • <p>In het kader van de droogtestudie voor Gent (2021) werden verschillende kaarten opgemaakt.</p><p>Dit verzameling geeft een overzicht van het beschikbaar materiaal voor de aanmaak van de "GIS-analyse en data kaarten".</p><p>De GIS-analyse en data kaarten tonen achterliggende analyses die uitgevoerd werden, zoals de gemiddelde verhardingsgraad per perceel en de irrigatienood voor landbouwpercelen, alsook de geografische verspreiding van de data die verzameld werden, onder andere infiltratiecapaciteits- en grondwaterpeilmetingen.</p><p>Legendes voor de visualisatie van de bronnen in ArcMap en in QGIS, samen met de Tiff bestanden, zijn onder "Exporteren" te vinden.<br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Isabellakaai van 2023. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Citadellaan naar Stalhof</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Stalhof naar Citadellaan</li></ul><p>Locatie van de telpaal: <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400;" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/</a><br/></p><p>No Data waarde: NaN</p><div><span style="font-family: inherit; font-size: 0.875rem;">De telpaal werd op 1 april in gebruik genomen</span></div>

  • <p>Deze GIS laag geeft de toegangspoorten aan van de verschillende bedrijven binnen het North Sea Port gebied. <br/></p>

  • <p>Deze dataset geeft in real time (<i>vernieuwing om de minuut)</i> de bezettingen weer van de verschillende park+rides in Gent:</p><ul><li>P+R Oostakker, </li><li>P+R Bourgoyen</li><li>P+R The Loop</li><li>P+R Arsenaal</li><li>P+R Wondelgem</li></ul>