From 1 - 10 / 64
  • A lle Velo-stations in kaart gebracht.

  • Laag met zowel de haltes van de waterbus bevatten als de haltes van VLOOT over de Schelde tussen de stad Antwerpen, haven en enkele omringende gemeenten.

  • Deze laag toon gedetailleerde gegevens over de fietsinfrastructuur, zoals fietspaden en fietsstraten. Ook breedte en rijrichting van de fietsinfrastructuur is opgenomen in de laag. De laag is gebaseerd op het Wegen Informatie Systeem (WIS)

  • Samenvatting: Afbakening van de luchthaven op het grondgebied van stad Antwerpen Doel: De afbakening kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid Aanmaak: Op basis van de luchtfoto en de grootschalige basiskaart werd de afbakening van de luchthaven ingetekend. Er is een versnijding gebeurd op de gemeentegrens.

  • weergave van de verschillende verschillende parkeertariefzones die geldig zijn op het grondgebied van Antwerpen , de verschillende gebieden bevatten de codes en de huidig geldende tarieven. Intekeningen zijn gebeurd gebasseerd op wijkgrenzen , mogelijke afwijkingen zijn gebasseerd op collegebesluiten.

  • Doel: Overzicht van de verschillende soorten routes in het functioneel fietsroutenetwerk van Antwerpen. Aanmaak: Gebaseerd op het functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen en aangevuld met lokale fietsroutes. Deze data werdt gekoppeld aan het wegenregister en vormt zo de laag.

  • fietskaart met fietsroutes i n Antwerpen

  • Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Het Wegenregister is opgedeeld in wegsegmenten, die telkens van kruispunt totkruispunt (knooppunten) lopen. Een kruispunt is een punt waar twee of meerdere wegen samenkomen. Elk wegsegment heeft een begin- en eindknoop.

  • Een laag met toegangsbeperking van voertuigen +3,5 ton. In september 2018 is er in Borgerhout een toegangsbeperking ingevoerd voor voertuigen +3,5 ton.

  • Samenvatting: Afbakening van de luchthaven op het grondgebied van stad Antwerpen Doel: De afbakening kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid Aanmaak: Op basis van de luchtfoto en de grootschalige basiskaart werd de afbakening van de luchthaven ingetekend. Er is een versnijding gebeurd op de gemeentegrens.