From 1 - 2 / 2
  • In kader van de mestwetgeving werden in 2002 alle landbouwgebruikspercelen van Vlaanderen geregistreerd (in ArcView), gebruikmakend van zwart-wit orthofoto's op schaal 1/10.000 (2000). De geregistreerde dataset werd vervolgens onderworpen aan een reeks GIS-analyses die toegevoegde informatie verschaften ten aanzien van de mestbankreglementeringen.

  • Afbakening van de gebieden vermeld in Art.15 van het Mestdecreet waarbij aan elk gebied specifieke bemestingsnormen en een bepaald uitrijregime verbonden zijn.