From 1 - 2 / 2
  • Deze kaart toont de gebieden waar er een overstromingsgevaar is. Deze overstromingen kunnen zowel plaatsvinden vanuit de waterlopen als vanuit de zee. De kaart toont de omvang van de overstroming voor de drie verschillende overstromingsscenario's (kleine kans, middelgrote kans, grote kans).

  • Deel van het grondgebied van een lidstaat dat door die lidstaat is aangewezen met het oog op luchtkwaliteitsbeoordeling en luchtkwaliteitsbeheerSOURCE: Air Quality Directive (2008/50/EC)