From 1 - 10 / 244
  • <p>Deze dataset bevat de verschillende, meer toeristische, wandelroutes in Gent.<br/></p>

  • <p>Deze dataset geeft het stadsregionaal fietsnetwerk weer.</p><p><i>Let op! Deze dataset is nog in ontwikkeling en kan dus nog aangevuld worden.</i><br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Coupure-Links van 2023. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Rozemarijnbrug naar Contributiebrug</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Contributiebrug naar Rozemarijnbrug</li></ul><p>Locatie van de telpaal: <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400;" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/</a><br/></p><p>No Data waarde: NaN</p><div><span style="font-family: inherit; font-size: 0.875rem;">Voor volgende datums is er geen data:</span></div><div><span style="font-family: inherit; font-size: 0.875rem;">- 6 april tot 18 april 2023</span></div><div><span style="font-family: inherit; font-size: 0.875rem;">- 5 juni 2023</span></div>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Isabellakaai van 2023. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Citadellaan naar Stalhof</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Stalhof naar Citadellaan</li></ul><p>Locatie van de telpaal: <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400;" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/</a><br/></p><p>No Data waarde: NaN</p><div><span style="font-family: inherit; font-size: 0.875rem;">De telpaal werd op 1 april in gebruik genomen</span></div>

  • <p>Deze dataset bevat alle vergunde parkeerverboden van langer dan 5 dagen in Gent.<br/></p>

  • <p><span style="font-size: 0.875rem;">Registers van de Burgerlijke Stand van Gent en deelgemeenten. De o</span><span style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: inherit; font-size: 11.5pt;">penbare overlijdensaktes van Gent zijn slechts beschikbaar van 1901-1910, die van </span><span style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: inherit; font-size: 11.5pt;">de deelgemeenten zijn wel beschikbaar tot 1973. De dataset 10 jaarlijkse tabellen kan gebruikt worden om aktenummers te achterhalen van overlijdensaktes van Gent van 1911-1970.</span></p><p><span style="font-size: 0.875rem;">Het KB van 17 maart 2021 bepaalt het doeleinde van het gebruik van deze akten: genealogisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek.</span></p>

  • <p>Deze dataset bevat een overzicht van alle datasets die we op dit moment aanbieden op dit portaal.<br/></p>

  • <p>In deze dataset kan je alle erfgoedobjecten raadplegen die te vinden zijn op het Gentse grondgebied.</p><p>Deze data is afkomstig van de Inventaris Onroerend Erfgoed en wordt beheerd door Vlaanderen.</p><p>Wil je deze collectie rechtstreeks raadplegen kan dat via <a href="https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten?gemeente=44021" target="_blank">https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten?gemeente=44021</a>. <br/></p><p><br/></p><p><br/></p>

  • <p>Tijdens het project Vloed werd in een proeftuin de mogelijkheden verkend voor druktemetingen.</p><p>Meer info over Vloed : <a href="http://www.stad.gent/vloed" target="_blank">projectpagina Vloed </a></p><p>Meer info over de geteste meetsystemen: <a href="https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-internationaal/samen-internationaal-werken/europese-subsidies-en-projecten/kunnen-we-drukte-de-stad-voorspellen/hoe-meten-we-hoe-druk-het-gent" target="_blank">overzicht geteste meetsystemen</a></p><p>Deze dataset gaat over één van de geteste systemen op de Kotenmarkt, met name een systeem van de firma Aptus.<br/> </p><p>Gemeten locaties:</p>Meetsysteem aan de gevel van de Sint-Niklaaskerk<br/>

  • <p>Deze GIS laag geeft de verschillende spoorwegen binnen North Sea Port weer. <br/></p>