From 1 - 1 / 1
  • Deze dataset omvat zowel de automatische fietstellingen van AWV, als de locaties waar de tellingen plaatsvinden.