Topic
 

utilitiesCommunication

15 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 15
  • INSPIRE - Annex III - stortplaatsen - OVAM

  • Locatie, adresgegevens en contactgegevens van de Vlaamse openbare bibliotheken en al hun bedieningspunten. Een bedieningspunt hangt af van de hoofdbibliotheek en levert dezelfde diensten of een beperkt gedeelte van de diensten van de hoofdbibliotheek. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van het Departement Cultuur, Jeugd en Media - Afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

  • Locatie, adresgegevens, contactgegevens en link naar detailpagina's van de gemeentehuizen in Vlaanderen. De gegevens worden driemaandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig uit de mandatendatabank van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Deze databank bevat de mandatarissen en administratieve gegevens van de lokale besturen.

  • Posities blokken, in drie dimensies, van de blokkendammen van de haven van Zeebrugge.

  • Situering van de gebouwen in het projectgebied Wurfeld, deelgebied van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg

  • Hoogspanningsmasten ( punten ) van het gebied Sint-Maartensheide, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost - Limburg

  • Situering van de hoogspanningsleiding in het projectgebied Wurfeld, deelgebied van het landinrichtingsgebied Noordoost-Limburg

  • Alle gebouwen aanwezig in het overgangsgebied tussen de polder en de duinen in de Westhoek zijn gerestitueerd, uitgaande van de gescande luchtfoto' s op schaal 1/6.000 (1990-1994). De gebouwen zijn gecodeerd naar type. Omwille van gebruiksvriendelijkheid is het gebied opgesplitst in 5 delen.

  • kaart met de gebouwen en gekoppelde informatie van het gebied Abeekvallei deel 1, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg

  • Basiskaart met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen,... en gekoppelde informatie van het gebied Hemelrijk, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost - Limburg