From 1 - 2 / 2
  • De Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen behelst naast de essentiële KBO-gegevens ook de verrijking daarvan enerzijds door het betrekken van extra “economische actoren” zoals bijvoorbeeld de vrije beroepen, feitelijke verenigingen, scholen, milieuvestigingen, etc. en anderzijds door het plaatsen van extra informatie bij de KBO-actoren, waar de federale Kruispuntbank Ondernemingen enkel basisgegevens bevat. De VKBO omsluit onder meer hierna genoemde data: * de KBO-basisgegevens; * jaarrekeninggegevens; * personeelsindicaties; * aandeelhouderschap; * paritair comité; * import- / exportindicaties; contactinformatie; * gegevens uit gespecialiseerde dossiers, zoals bijvoorbeeld bouw- en milieuvergunningen.

  • Het organisatieregister biedt een webservice aan waarmee je gegevens van Vlaamse en lokale overheidsorganisaties en instellingen met publieke taak kan bevragen. Organisaties worden uniek geïdentificeerd aan de hand van een OVO-code. Het Organisatieregister biedt een antwoord op de problematiek van de vele overheidsinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid en dus zonder KBO-nummer (Digitaal Vlaanderen is daar een voorbeeld van). Het geeft ook inzicht in de afbakening van "de Vlaamse overheid" of "Lokale overheden" aan de hand van toepassingsgebieden.