From 1 - 4 / 4
  • Naast de metingen met automatische monitoren meet de VMM sinds 2017 ook stikstofoxide (NO2) met passieve samplers, grotendeels in de twee grootste Vlaamse steden Antwerpen en Gent.

  • Actuele waarden voor alle continue metingen

  • De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.

  • Onderstaande kaart toont je de (berekende) actuele luchtkwaliteit in Vlaanderen voor fijn stof, ozon, stikstofdioxide en zwarte koolstof. Deze stoffen worden 24/24 gemeten door automatische meetstations verspreid over Vlaanderen.