From 1 - 10 / 12
  • Verrastering van de vectoriële topografische kaart van Vlaanderen en Brussel, opgemaakt tussen 1991 en 2008 op schaal 1/10.000 door het NGI. De resolutie bedraagt 381 dpi (15 dots/mm). Dit gecombineerd rasterbestand bevat naast de topografische kaart, de hoogtelijnen en het "schrift" (namen). De aanbevolen werkschaal is 1/10.000.

  • De rasterversie van de topografische kaart op 1:10.000 wordt bekomen door het omzetten van de Topografische vectordatabank 1:10.000 (top10-v) in kleurenrasterbeeld. Deze gegevens zijn niet verbonden aan een databank en dus niet "ondervraagbaar”. Het bestand met topografische basisinformatie is opgebouwd uit pixels en is bruikbaar als achtergrond. De resolutie bedraagt 381 dpi (15 dots/mm). Deze rasterbestanden bevatten tevens de hoogtelijnen en de toponymie (namen). De aanbevolen werkschaal is 1:10.000. Dit bestand is nog niet voor het volledige grondgebied van België beschikbaar, een actueel overzicht is terug te vinden op de NGI-website (http://www.ngi.be).

  • Weergave punten van vegetatie-opname en aanduiding van beheerstypes

  • Uitgaande van de gescande luchtfoto's ( 1990-1994 ) op schaal 1/6000 zijn alle zichtbare grenzen in 3D gerestitueerd. Zowel voor de vlakken als voor de lijnen die de vlakken omgrenzen is het bodemgebruik gecodeerd, binnen de duin-polderovergangszone in de Westhoek ( vanaf luchtfoto + terreincontrole ). Omwille van de gebruiksvriendelijkheid is het gebied opgesplitst in 5 delen.

  • Uitgaande van de gescande luchtfoto' s 1/6.000 (1990-1994) zijn alle zichtbare grenzen in 3D gerestitueerd binnen de duinpolderovergangszone in De Westhoek, de lijnen die geen grenzen van vlakken vormen zijn in deze laag gestockeerd. Het bodemgebruik is gecodeerd zoals af te leiden van de luchtfoto en op het terrein gecontroleerd. Omwille van gebruiksvriendelijkheid is het gebied opgesplitst in 5 delen.

  • lineair grondgebruik en eraan gekoppelde terreingegevens voor deelgebied De Brand, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg

  • opgaande begroeiing, afgeleid van luchtfoto' s 1/10.000, landschapsplan ruilverkaveling Fortem en terreincontrole

  • grondgebruik met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen ... en eraan gekoppelde terreingegevens voor het deelgebied De Brand, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg

  • Grondgebruikskaart met lijnelementen, wegen, waterlopen, bermen, ... en gekoppelde informatie van het gebied Abeekvallei deel 1, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg.

  • Grondgebruikskaart met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen, ... en gekoppelde informatie van het gebied Abeekvallei deel 1, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg.