From 1 - 3 / 3
  • The Monitoring of invasive alien plants in the LIFE RIPARIAS areas in Flanders, Belgium is a sampling event dataset generated by Landmax (https://landmax.be) and published by the Agency for nature and forests (ANB) (Flanders, Belgium). The data are collected in the context of targeted monitoring on watercourses and ponds within the river basins of the Dijle, Zenne and Mark, during the summer of 2022. Only invasive alien species are presented in this dataset. The data are published as a standardized Darwin Core Archive and includes for each sampling event record an event ID, location, date and time (in the event core), supplemented with information about the occurrence of a species and its abundance (in the occurrence extension) and any measurements associated with the occurrence (in the measurements or facts extension).Issues with the dataset can be reported at https://github.com/riparias/anb-plants-occurrences/issues We have released this dataset to the public domain under a Creative Commons Attribution License. We would appreciate it if you follow the INBO norms for data use (https://www.inbo.be/en/norms-data-use) when using the data. If you have any questions regarding this dataset, don't hesitate to contact us via the contact information provided in the metadata or via opendata@inbo.be.

  • The Monitoring of invasive alien crayfishes in the Flemish part of the LIFE RIPARIAS areas is an event dataset published by Agency for nature and forests (Flemish government, Belgium). The data are collected from targeted monitoring on ponds within the nature areas managed by the Agency for nature and forests, in the summer of 2022. Only invasive species are presented in this dataset. The data are published as a standardized Darwin Core Archive and includes for each occurrence record an occurrenceID, date, location, quantification and scientific name. Issues with the dataset can be reported at https://github.com/riparias/anb-crayfishes-occurrences/issues We have released this dataset to the public domain under a Creative Commons Attribution License. We would appreciate it if you follow the INBO norms for data use (https://www.inbo.be/en/norms-data-use) when using the data. If you have any questions regarding this dataset, don't hesitate to contact us via the contact information provided in the metadata or via opendata@inbo.be.

  • Samenvatting De zones of percelen die eigendom zijn van de stad en die zodanig zijn begroeid dat ze binnen de definitie 'bos' vallen zoals bepaald in het bosdecreet. Doel Herkennen van de zones die beschermd zijn volgens het bosdecreet. Meer info over het bosdcreet en andere relevante boswetgeving vind je op natuurenbos.be - http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Bos/Wetgeving_en_vergunning/Bosdecreet.aspx . Opgelet! Alle zones die onder de definitie vallen, zijn sowieso beschermd als bos, ook als ze niet zijn opgenomen in deze lijst. Contacteer bij twijfel SB/GB of de cel beheer (regiobeheerder) van het Agentschap voor natuur en bos (ANB). Aanmaak Kaartlaag aangemaakt enerzijds op basis van de boszones uit de erkende landschapsbeheerplannen en anderzijs op basis van de kadastrale percelen en de topografische kaart na terreinbezoek met ANB (boswachter) .