Contact for the resource

VEKA

1 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Provided by
Contact for the resource
From 1 - 1 / 1
  • Deze databank omvat informatie over de energieprestaties van gebouwen en wordt beheerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Naast EPC/EPB gegevens bevat deze databank nog tal van andere gegevens zoals schildelen, installaties, HESystemen,…VEKA is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid.Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact.