From 1 - 1 / 1
  • De Vlaamse Codex is een officieuze consolidatie van de Vlaamse regelgeving. De Vlaamse Codex bevat de documenten van alle Vlaamse regelgevers. Dat zijn: *Vlaams Parlement* *Vlaamse Regering* *Vlaamse ministers* *leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid* De documenten worden alleen opgenomen in de Vlaamse Codex als ze in extenso in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. De databank wordt dagelijks bijgewerkt: teksten zijn beschikbaar de dag na publicatie in het Belgisch staatsblad. Op dit moment zijn alle documenten afgekondigd na 1 januari 1959 beschikbaar;, de databank wordt ook systematisch uitgebreid met de oudere wetteksten. De Vlaamse Codex bevat geconsolideerde teksten van Vlaamse regelgeving, dus teksten waarin alle wijzigingen verwerkt werden. De Vlaamse Codex werkt samen met *de databanken van het Vlaams Parlement: via de Vlaamse Codex kunt u doorklikken naar het parlementaire voorbereidingsdossier van een decreet \(en omgekeerd\)\.* *de Kruispuntbank van de wetgeving \(Belgielex\)\. De kruispuntbank van de wetgeving is een samenwerkingsverband tussen een aantal federale en gemeenschaps\- en gewestinstellingen\. Via de Vlaamse Codex kunt u doorklikken naar de informatie in de databanken van de participerende instellingen\.* De Vlaamse Codex bevat ook hyperlinks naar de arresten van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot Vlaamse regelgeving. [Hier vind je meer informatie over wat u in de Vlaamse Codex kan vinden - en wat niet](https://codex.vlaanderen.be/FAQ.aspx).