From 1 - 10 / 66
  • A lle Velo-stations in kaart gebracht.

  • Weergave van de verschillende woonerven in Antwerpen.De laag is gebaseerd op segmenten uit het wegenregister.

  • Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Het Wegenregister is opgedeeld in wegsegmenten, die telkens van kruispunt totkruispunt (knooppunten) lopen. Een kruispunt is een punt waar twee of meerdere wegen samenkomen. Elk wegsegment heeft een begin- en eindknoop.

  • Een laag met toegangsbeperking van voertuigen +3,5 ton. In september 2018 is er in Borgerhout een toegangsbeperking ingevoerd voor voertuigen +3,5 ton.

  • Samenvatting: Afbakening van de luchthaven op het grondgebied van stad Antwerpen Doel: De afbakening kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid Aanmaak: Op basis van de luchtfoto en de grootschalige basiskaart werd de afbakening van de luchthaven ingetekend. Er is een versnijding gebeurd op de gemeentegrens.

  • De laag fietsstraat bestaat uit een selectie uit het wegenregister met alle segmenten die fietsstraten zijn. Er zijn drie statussen: voorlopig gerealiseerd, definitief gerealiseerd of gepland.

  • Doel: Overzicht van de verschillende soorten routes in het functioneel fietsroutenetwerk van Antwerpen. Aanmaak: Gebaseerd op het functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen en aangevuld met lokale fietsroutes. Deze data werdt gekoppeld aan het wegenregister en vormt zo de laag.

  • Betekenis schoolstraten: Aan het begin en he einde van de schooldag wordt de straat een half uurtje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een vrijwilliger zet een hek aan het begin en het einde van de straat. Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel. Auto’s die al in de straat geparkeerd stonden mogen de straat wel uitrijden. Wanneer de hekken weg zijn mag iedereen de straat weer opnieuw inrijden.

  • Laag met zowel de haltes van de waterbus bevatten als de haltes van VLOOT over de Schelde tussen de stad Antwerpen, haven en enkele omringende gemeenten.