From 1 - 10 / 95
  • In Antwerpen zijn er heel wat verschillende wandelroutes.Deze laag bevat verschillende wandelroutes, zoals de routes van Trage Wegen en wandelingen in de groenlandschappen in Antwerpen.

  • Samenvatting Een vlakkenlaag met de contouren van alle parken in antwerpen. Een park is een d oor de mens ontworpen en aangelegd groen gebied dat verschillende functie s vervult, waaronder zeker recreatieve functies. Doel Afbakening van de als park of buurtpark gekende zones, met hun voorkeursnaam. Basis Deze data wordt dagelijks bijgehouden.

  • Samenvatting Een Toekomstboom is een boom in een straat of op een plein waarvoor de nodige voorzieningen zijn getroffen en bijhorende investeringen zijn gedaan om hem groot en oud te laten worden en zo lang mogelijk te behouden. Deze datalaag is een afgeleide van (selectie uit) de laag Groeninventaris_Boom waarbij de boom een echte toekomstboom of een kandidaat toekomstboom is. Doel Het principe van de Toekomstbomen vertalen naar een geografische databank met alle Toekomstbomen, kandidaat Toekomstbomen en zoekzones op het openbaar domein van de stad Antwerpen. Deze informatie actueel houden en ontsluiten. Toekomstbomen behouden en de standplaats verbeteren of uitbreiden volgens de normen opgenomen in de definitie van Toekomstbomen, of volgens de behoefte van de Toekomstboom. Toekomstbomen een effectieve bescherming bieden door ze labelen. Verdere beschrijving, normen en werkwijze in verband met aanplanten en beschermen van Toekomstbomen is te vinden in het Bomenplan (addendum Toekomstbomen) . Basis Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder aangevuld met terrestrische metingen. Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen. Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date. Inbrengen en controle van de attributen (boomsoort, stamomtrek) gebeurt door de terreinbeheerders van SB/GB.

  • Laag met bouwblok-gebruiksgroen (<0,5ha) Met bouwblok -gebruiksgroen bedoelen we - publiek toegankelijk gebruiksgroen kleiner dan 0,5 ha (of 5.000 m²): pocketparken, hanggroen, hondenloopzone, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld pocketparkje Muntplein Dit bouwblok-gebruiksgroen krijgt een bereik van 150 m of 2 min. wandelen en is belangrijk in klimaat en hittestress. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=2a54bdad-ab31-4539-a1c3-2f74d866a86a )

  • Laag met stadsdeel-gebruiksgroen (>10ha) Met stadsdeel-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord. Dit stadsdeel-gebruiksgroen krijgt een bereik van 1.600 m of 20 min. wandelen. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd . (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=1f7118b3-3140-469d-ae0d-c6d546203652 )

  • Laag met buurt-gebruiksgroen (> 0, 5ha) Met buurt-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Vinkenparkje, Harmoniepark . Dit buurt-gebruiksgroen krijgt een bereik van 400 m of 5 min. wandelen. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook ( geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=2a54bdad-ab31-4539-a1c3-2f74d866a86a )

  • Laag met wijk-gebruiksgroen (>5ha) Met wijk-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Mastvest, Steytelinckpark, Boekenbergpark . Dit wijk-gebruiksgroen krijgt een bereik van 800 m of 10 min. wandelen. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=433f6447-f907-4f32-84f9-983bc01277a1 )

  • Laag met natuur, landbouw en water. De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen. - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=belevingsgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=belevingsgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=0c05effa-be1e-412b-aa22-dddb6140306a )