From 1 - 6 / 6
  • Geografische raadpleegdienst (WMS) met informatie over omgevingsgeluid

  • Geografische raadpleegdienst (WCS) met informatie over omgevingsgeluid (OGC:WCS overdrachtservice)

  • Gebiedsdekkende kaart met geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer, voor het jaar 2018. Bij de berekening van de geluidsniveaus is rekening gehouden met het wegdek (op basis van wegendatabank van AWV, 2005) en met de plaats van geluidsschermen (de opgemeten positie en nieuw gebouwde schermen die nog niet opgemeten zijn). Afscherming van gebouwen en reliëf (bijv. hoogte van de weg t.o.v. het maaiveld) zijn niet in rekening gebracht. De maximale waarden op korte afstand van de wegen zijn gelimiteerd tot het geluidsniveau op 10 m van het midden van de weg.De geluidsniveaus zijn berekend op basis van de ISO9613-2 richtlijn.Deze dataset omvat 4 entiteiten die de geluidsniveaus weergeven voor 4 geluidsindicatoren (Lden, Lday, Leve, Lnight).- Lden (Engels: Level day-evening-night) is een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai over een hele dag uit te drukken. Met ingang van 2004 (implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai) werd het gebruik van de Lden in alle Europese landen verplicht.- Lday is het gemiddeld geluidsniveau overdag (*LAeq (7- 19 uur)), vastgesteld over een jaar. Deze geluidsindicator is geassocieerd met de hinder gedurende de dagperiode.- Leve is het gemiddeld geluidsniveau voor de avond (*LAeq (19- 23 uur)), zoals vastgesteld over een jaar. Deze indicator is geassocieerd met de geluidshinder gedurende de avondperiode.- Lnight is het jaarlijks gemiddeld geluidsniveau voor de nacht (*LAeq (23-7 uur)). Deze indicator is geassocieerd met een verstoring van de slaap door geluidshinder.*LAeq staat voor het gemiddelde geluidsniveau gemeten over een bepaalde tijd

  • Gebiedsdekkende kaart met geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer, voor het jaar 2017. Bij de berekening van de geluidsniveaus is rekening gehouden met het wegdek (op basis van wegendatabank van AWV, 2005) en met de plaats van geluidsschermen (de opgemeten positie en nieuw gebouwde schermen die nog niet opgemeten zijn). Afscherming van gebouwen en reliëf (bijv. hoogte van de weg t.o.v. het maaiveld) zijn niet in rekening gebracht. De maximale waarden op korte afstand van de wegen zijn gelimiteerd tot het geluidsniveau op 10 m van het midden van de weg.De geluidsniveaus zijn berekend op basis van de ISO9613-2 richtlijn.Deze dataset omvat 4 entiteiten die de geluidsniveaus weergeven voor 4 geluidsindicatoren (Lden, Lday, Leve, Lnight).- Lden (Engels: Level day-evening-night) is een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai over een hele dag uit te drukken. Met ingang van 2004 (implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai) werd het gebruik van de Lden in alle Europese landen verplicht.- Lday is het gemiddeld geluidsniveau overdag (*LAeq (7- 19 uur)), vastgesteld over een jaar. Deze geluidsindicator is geassocieerd met de hinder gedurende de dagperiode.- Leve is het gemiddeld geluidsniveau voor de avond (*LAeq (19- 23 uur)), zoals vastgesteld over een jaar. Deze indicator is geassocieerd met de geluidshinder gedurende de avondperiode.- Lnight is het jaarlijks gemiddeld geluidsniveau voor de nacht (*LAeq (23-7 uur)). Deze indicator is geassocieerd met een verstoring van de slaap door geluidshinder.*LAeq staat voor het gemiddelde geluidsniveau gemeten over een bepaalde tijd

  • Gebiedsdekkende kaart met geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer, voor het jaar 2016. Bij de berekening van de geluidsniveaus is rekening gehouden met het wegdek (op basis van wegendatabank van AWV, 2005) en met de plaats van geluidsschermen (de opgemeten positie en nieuw gebouwde schermen die nog niet opgemeten zijn). Afscherming van gebouwen en reliëf (bijv. hoogte van de weg t.o.v. het maaiveld) zijn niet in rekening gebracht. De maximale waarden op korte afstand van de wegen zijn gelimiteerd tot het geluidsniveau op 10 m van het midden van de weg.De geluidsniveaus zijn berekend op basis van de ISO9613-2 richtlijn. Deze dataset omvat 4 entiteiten die de geluidsniveaus weergeven voor 4 geluidsindicatoren (Lden, Lday, Leve, Lnight).- Lden (Engels: Level day-evening-night) is een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai over een hele dag uit te drukken. Met ingang van 2004 (implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai) werd het gebruik van de Lden in alle Europese landen verplicht.- Lday is het gemiddeld geluidsniveau overdag (*LAeq (7- 19 uur)), vastgesteld over een jaar. Deze geluidsindicator is geassocieerd met de hinder gedurende de dagperiode.- Leve is het gemiddeld geluidsniveau voor de avond (*LAeq (19- 23 uur)), zoals vastgesteld over een jaar. Deze indicator is geassocieerd met de geluidshinder gedurende de avondperiode.- Lnight is het jaarlijks gemiddeld geluidsniveau voor de nacht (*LAeq (23-7 uur)). Deze indicator is geassocieerd met een verstoring van de slaap door geluidshinder.*LAeq staat voor het gemiddelde geluidsniveau gemeten over een bepaalde tijd

  • Datasetserie van de versies van de dataset MIRA Geluidsbelangskaart wegverkeer.