From 1 - 3 / 3
  • Deze kaart omvat de kadastrale percelen op het grondgebied van de stad Mechelen. De kaart is gekoppeld aan de kadastrale leggerinformatie. De eerste versie werd aangemaakt op basis van de kadastrale kaarten en de legger van 01/01/2002. Systematische actualisatie is voorzien.

  • Grootschalig percelen- en gebouwenbestand gebruik makend van digitalisatie van gescande kadasterkaarten, fotogrammetrie vanuit een bestaande vlucht 1/10.000 of geometrisch nauwkeuriger data voor het grondgebied.

  • De kaart omvat de kadastrale percelen van het grondgebied van de stad Gent. De kaart is gekoppeld aan de kadastrale leggerinformatie. Momenteel geeft de kaart de toestand van 1994 weer. Ze zal worden geactualiseerd naar toestand 1998.