From 1 - 8 / 8
  • Verzameling van beschikbare orthofotomozaïeken met grootschalige absolute geometrische nauwkeurigheid die ten minste een deel van Vlaanderen bedekken.

  • Verzameling van de contouren van de beschikbare orthofotomozaïeken met grootschalige absolute geometrische nauwkeurigheid die ten minste een deel van Vlaanderen bedekken.

  • In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Cel Groenbeleid, voerde het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) een classificatie uit van de IKONOS beelden (2002-2003) om er bruikbare informatie voor het stedelijk groenbeleid uit te distilleren. Met relatief een hoge nauwkeurigheden (90%) bleek het mogelijk om over gans Vlaanderen de vegetatie in kaart te brengen. Het onderscheid tussen “landbouw groen” en “stedelijk groen” werd gemaakt aan de hand van de Landbouwpercelenkaarten van 2002 en 2003. Binnen de vegetatie werd nog een bijkomend onderscheid gemaakt tussen “gras” en “begroeiing” (nauwkeurigheid 70%-85%).

  • In het groeiseizoen van 2002 en 2003 werd voor Vlaanderen (incl. Brussel) een Zeer Hoge Resolutie IKONOS satellietbeelden bedekking aangemaakt. De beelden, afkomstig van de gelijknamige satelliet, werden bekomen via European Space Imaging GmBH die samengewerkt heeft met Geographic Information Management NV. De satelliet heeft simultaan een panchromatische en een multispectrale beeldlaag opgenomen. In panchromatische modus is de ruimtelijke resolutie 1m. In multispectrale modus is de ruimtelijke resolutie 4m. Er worden 2 artikelen ter beschikking gesteld: individuele banden (panchromatisch en multispectraal) en gefuseerde composieten (ware kleuren en valse kleuren). De ware en valse kleurencomposieten worden aangeleverd in tiles die overeenkomen met de NGI kaartbladen De individuele banden zijn versneden in tiles met een opp. van 2 bij 2,5 km die de NGI-kaartbladindeling volgen. Eén NGI kaartblad omvat zodoende 128 tiles.

  • Digitale zwart/wit orthofoto’s van Vlaanderen en Brussel, luchtopname verspreid over 4 jaren met vliegschaal 1/53.000 in 1997 of 1/52.000 in 1998-2000, gegeorefereerd in het Lambert 72/50 coördinatensysteem en versneden in vierkanten van 2 op 2 km met grondresolutie 1 m.

  • Numerieke orthofoto's (zwart/wit) van België. Opgenomen in 1995 - 1997 - 1998 op een vliegschaal 1/43000. Het bestand is gegeorefereerd in het Lambert coördinatiesysteem en versneden in vierkanten van 2x2 km, 4MB, pixel 1m x 1m.

  • Digitale infrarood luchtfoto Mechelse Heide en omgeving 1986.

  • Digitale infrarood orthofoto van de Mechelse Heide en omgeving, 1996.