Creation year

2023

38 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 38
  • The Global Register of Introduced and Invasive Species - Belgium is a species checklist published by the Invasive Species Specialist Group (ISSG). It contains information on 3,900+ validated non-native taxa in Belgium and serves as the national reference for the Global Register of Introduced and Invasive Species (GRIIS, Pagad et al. 2018). The checklist is created through an open and reproducible workflow developed for the TrIAS project (http://trias-project.be, see Methodology). It is published here as a standardized Darwin Core Archive and includes for each taxon: the scientific name, higher classification and stable taxon identifier, provided by the GBIF Backbone Taxonomy (in the taxon core) and related information in three extensions, provided by the source checklists (or the most trustworthy one in case of competing information). The related information consists of the year of first introduction and last assessment/observation in Belgium and where available its regions (given as a year range in the event date in the distribution extension), coarse habitat information (in the species profile extension) and the pathway(s) of introduction, native ranges (following UN geoscheme), and invasion stage in Belgium (in the description extension). The source for each piece of information is credited. Issues with the dataset can be reported at https://github.com/trias-project/unified-checklist We have released this dataset under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0). We would appreciate it if you follow the GBIF citation guidelines (https://www.gbif.org/citation-guidelines) when using the data. If you have any questions regarding this dataset, don’t hesitate to contact us via the contact information provided in the metadata or via https://twitter.com/trias_project. This dataset was published as open data for the TrIAS project (Tracking Invasive Alien Species http://trias-project.be, Vanderhoeven et al. 2017), with technical support provided by the Research Institute for Nature and Forest (INBO).

  • Waarnemingen.be - Non-native animal occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium is a species occurrence dataset published by Natuurpunt and described (v1.2) in Swinnen et al. (2018, https://doi.org/10.3391/bir.2018.7.3.17). The dataset contains over 900,000 occurrences of non-native animal species, recorded by volunteers (citizen scientists), mainly since 2008. The occurrences are derived from the database http://www.waarnemingen.be, hosted at the nature conservation NGO Natuurpunt in collaboration with Stichting Natuurinformatie. Standardized information regarding the occurrence's sex, lifeStage, reproductiveCondition, behavior, occurrenceRemarks, and samplingProtocol is included as well. Generalized and/or withheld information: since dataset v1.4 location information is no longer generalized to grid cells, but provided as the original decimalLatitude/Longitude and coordinateUncertaintyInMeters for all occurrences. Observer name, toponyms, and photographs are not included in the published dataset, but are known in the source database. To allow anyone to use this dataset, we have released the data to the public domain under a Creative Commons Zero waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). We would appreciate however, if you read and follow these norms for data use (http://www.natuurpunt.be/normen-voor-datagebruik) and provide a link to the original dataset (https://doi.org/10.15468/k2aiak) whenever possible. If you use these data for a scientific paper, please cite the dataset following the applicable citation norms and/or consider us for co-authorship. We are always interested to provide more information or know how you have used the data, so please contact us via the contact information provided in the metadata or natuurdata@natuurpunt.be. The publication of this dataset is supported by INBO and funded by Research Foundation - Flanders (FWO) as part of the Belgian contribution to LifeWatch.

  • Waarnemingen.be - Non-native plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium is a species occurrence dataset published by Natuurpunt and described (v1.2) in Swinnen et al. (2018, https://doi.org/10.3391/bir.2018.7.3.17). The dataset contains over 700,000 occurrences of non-native plant, algae and fungi species, recorded by volunteers (citizen scientists), mainly since 2008. The occurrences are derived from the database http://www.waarnemingen.be, hosted at the nature conservation NGO Natuurpunt in collaboration with Stichting Natuurinformatie. Standardized information regarding the occurrence's sex, reproductiveCondition, behavior, occurrenceRemarks, and samplingProtocol is included as well. Generalized and/or withheld information: since dataset v1.4 location information is no longer generalized to grid cells, but provided as the original decimalLatitude/Longitude and coordinateUncertaintyInMeters for all occurrences. Observer name, toponyms, and photographs are not included in the published dataset, but are known in the source database. To allow anyone to use this dataset, we have released the data to the public domain under a Creative Commons Zero waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). We would appreciate however, if you read and follow these norms for data use (http://www.natuurpunt.be/normen-voor-datagebruik) and provide a link to the original dataset (https://doi.org/10.15468/smdvdo) whenever possible. If you use these data for a scientific paper, please cite the dataset following the applicable citation norms and/or consider us for co-authorship. We are always interested to provide more information or know how you have used the data, so please contact us via the contact information provided in the metadata or natuurdata@natuurpunt.be. The publication of this dataset is supported by INBO and funded by Research Foundation - Flanders (FWO) as part of the Belgian contribution to LifeWatch.

  • In de DOV-databank is elke waarneming van grondlagen een boring. Bij de meeste boringen wordt er met een boortoestel een gat gemaakt in de ondergrond om de verschillende grondlagen te kunnen beschrijven. Aan de hand van een boring krijg je een beeld van het materiaal in de ondergrond met toenemende diepte. Afhankelijk van het doel waarvoor de boring geplaatst wordt, zal men een geschikte boormethode toepassen. Boringen worden geplaatst voor verkennend bodemonderzoek, monstername van het sediment en/of grondwater, bepaling van bodemfysische parameters, milieuhygiënisch onderzoek,… Afhankelijk van de diepte, soort materiaal, en het al dan niet boren tot onder de grondwatertafel kan men kiezen uit verscheidene systemen voor handmatig of machinaal te boren. Het bodemmateriaal dat vrijkomt, kan gebruikt worden om een profiel van de ondergrond op te stellen of om er grondmonsters van te nemen om verdere analyses op uit te voeren. Vaak is het de bedoeling een put uit te bouwen zodat water kan gewonnen worden (zie ook grondwatermeetnet en grondwatervergunningen). Soms worden boringen uitgevoerd om een aantal geotechnische karakteristieken te bepalen of om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Oppervlakkige waarnemingen van de ondergrond noemen we ook boringen. Vooral rond 1900 beschreven een aantal geologen vaak de oppervlakkige lagen. In de databank staan er dan ook verschillende boringen met een diepte van 0 meter. Het gaat vooral om weginsnijdingen of om zichtbare lithologische kenmerken langs de oppervlakte.

  • Locatie en adresgegevens van woningen die op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen staan. De gegevens worden dagelijks geactualiseerd. Volgende types komen voor: woningen die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar werden verklaard op basis van boek 3 in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en woningen die onbewoonbaar werden verklaard door de burgemeester op basis van artikel 135 van de Nieuwe gemeentewet.Een besluit tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid wordt uitgereikt indien een woning niet voldoet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Dit kan zowel voor eengezinswoningen, appartementen, als kamers. In één pand kunnen bijgevolg meerdere woningen op de inventaris staan.

  • The checklist of alien herpetofauna of Belgium is a species checklist dataset published by the Research Institute for Nature and Forest (INBO). It contains information on alien amphibian and reptile species recorded in the wild in Belgium since 1968. Both established species and occasional records are included, but with information on the degree of establishment of species following the unified invasion framework of Blackburn et al. (2011). The checklist is published here as a standardized Darwin Core Archive and includes for each (sub)species: the scientific name and classification (in the taxon core), the presence in Flanders, Wallonia and the Brussels-Capital Region, year of first and last observation in Belgium (given as a year range in the event date in the distribution extension), coarse habitat information (in the species profile extension), and the degree of establishment, pathway(s) of introduction and native range(s) (in the description extension). Issues with the dataset can be reported at https://github.com/trias-project/alien-herpetofauna-belgium. We have released this dataset to the public domain under a Creative Commons Zero waiver. We would appreciate it if you follow the GBIF citation guidelines (https://www.gbif.org/citation-guidelines) when using the data. If you have any questions regarding this dataset, don’t hesitate to contact us via the contact information provided in the metadata or via https://twitter.com/trias_project. This dataset was published as open data for the TrIAS project (Tracking Invasive Alien Species http://trias-project.be, Vanderhoeven et al. 2017), with technical support provided by the Research Institute for Nature and Forest (INBO). It is selected as one of the authoritative sources for the compilation of a unified and reproducible checklist of alien species in Belgium.

  • The Checklist of non-native freshwater fishes in Flanders, Belgium is a species checklist dataset published by the Research Institute for Nature and Forest (INBO). It contains information on 23 alien fish species occurring in Flemish natural and semi-natural waterbodies, detected in sampling between 1992 and 2006. This species checklist was assessed within the framework of the Freshwater Fish Monitoring Network by Verreycken et al. (2007) and reassessed for Verreycken et al. (2018). Here it is published as a standardized Darwin Core Archive and includes for each species: the scientific name, kingdom, and stable taxon identifier (in the taxon core), the Dutch and English vernacular name (in the vernacular names extension), the year of first introduction in Flanders (given as a year range, with the year of last observation empty), the pathway(s) of introduction and the degree of establishment in Flanders (in the distribution extension), coarse habitat information (in the species profile extension) and native range(s) (in the description extension). The dataset can be used for researching and managing aquatic invasions or compiling regional and national registries of alien species. Issues with the dataset can be reported at: https://github.com/trias-project/alien-fishes-checklist We have released this dataset to the public domain under a Creative Commons Zero waiver. We would appreciate it if you follow the the INBO norms for data use (https://www.inbo.be/en/norms-data-use) when using the data. If you have any questions regarding this dataset, don’t hesitate to contact us via the contact information provided in the metadata or via https://twitter.com/LifeWatchINBO. This dataset was published as open data for the TrIAS project (Tracking Invasive Alien Species http://trias-project.be, Vanderhoeven et al. 2017), with technical support provided by the Research Institute for Nature and Forest (INBO). It is selected as one of the authoritative sources for the compilation of a unified and reproducible checklist of alien species in Belgium.

  • Deze polygoon geeft het modelgebied weer van het project H3O - De Voorkempen.

  • Deze puntenkaart geeft de boringen weer die binnen het project H3O - De Voorkempen voor het model van de modeléénheid Bartoon Aquitardsysteem gebruikt zijn.

  • Web Map Service met data relevant voor het RVV-Themabestand.