Creation year

2018

17 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 17
  • Lijst van rechtspersonen aan wie bij of in uitvoering van een Vlaams decreet een voorkooprecht is toegekend of hun gemachtigde. Lijst van begunstigden van een Vlaams voorkooprecht.

  • INSPIRE-compatibele overdrachtdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex II Thema Hoogte (geharmoniseerde data).

  • Gebieden in Vlaanderen, waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing is (of van toepassing is geweest), voortvloeiend uit: - de wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet van 22 juli 1970 (B.S. 04/09/1970)- de wet tot aanvulling van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet met bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest van 11 augustus 1978 (B.S. 22/09/1978).

  • Officiële verkiezingsresultaten van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018. Meer informatie op https://www.vlaanderenkiest.be.

  • De Vlaamse Codex is een officieuze consolidatie van de Vlaamse regelgeving. De Vlaamse Codex bevat de documenten van alle Vlaamse regelgevers. Dat zijn: *Vlaams Parlement* *Vlaamse Regering* *Vlaamse ministers* *leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid* De documenten worden alleen opgenomen in de Vlaamse Codex als ze in extenso in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. De databank wordt dagelijks bijgewerkt: teksten zijn beschikbaar de dag na publicatie in het Belgisch staatsblad. Op dit moment zijn alle documenten afgekondigd na 1 januari 1959 beschikbaar;, de databank wordt ook systematisch uitgebreid met de oudere wetteksten. De Vlaamse Codex bevat geconsolideerde teksten van Vlaamse regelgeving, dus teksten waarin alle wijzigingen verwerkt werden. De Vlaamse Codex werkt samen met *de databanken van het Vlaams Parlement: via de Vlaamse Codex kunt u doorklikken naar het parlementaire voorbereidingsdossier van een decreet \(en omgekeerd\)\.* *de Kruispuntbank van de wetgeving \(Belgielex\)\. De kruispuntbank van de wetgeving is een samenwerkingsverband tussen een aantal federale en gemeenschaps\- en gewestinstellingen\. Via de Vlaamse Codex kunt u doorklikken naar de informatie in de databanken van de participerende instellingen\.* De Vlaamse Codex bevat ook hyperlinks naar de arresten van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot Vlaamse regelgeving. [Hier vind je meer informatie over wat u in de Vlaamse Codex kan vinden - en wat niet](https://codex.vlaanderen.be/FAQ.aspx).

  • # Rijstrooksignalisatie (RSS) aansturingsgegevens (dynamische snelheidsbeperkingen). - Deze gegevens zijn afkomstig van het systeem voor de aansturing van de rijstrooksignalisatieborden op de snelwegen in het Vlaams gewest. - Verantwoordelijken voor deze gegevens zijn het [Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)](http://www.wegenenverkeer.be) en het [Vlaams Verkeerscentrum (VVC)]( http://www.verkeerscentrum.be). - De gegevens geven de locaties van de borden, de aangevraagde boodschappen van het systeem aan de borden, en de bevestigde boodschappen en toestanden van de borden. - Deze gegevens worden elke 2 à 3 seconden geüpdatet. - Plannen voor een DatexII versie van deze gegevens zijn opgeschort. - Feedback en suggesties: [klantendienst-awv@wegenenverkeer.be](mailto:klantendienst-awv@wegenenverkeer.be?subject=Feedback OPENDATA.RSS) met referentie OPENDATA.RSS - Beschikbaarheid en aansprakelijkheid: zie art. 8 van de licentie. - Onbeschikbaarheid van de dataset kan gemeld worden aan [vtc.meldingen@vlaanderen.be](mailto:vtc.meldingen@vlaanderen.be?subject=Melding OPENDATA.RSS&cc=klantendienst-awv@wegenenverkeer.be) met referentie OPENDATA.RSS # Dynamic speed limit and lane indicator signs (RSS) traffic management data. - The data is provided by the traffic management system for managing the dynamic speed limit and lane indicator signs, mainly on highways in Flanders. - The data controllers are [Agentschap Wegen en Verkeer (Roads and Traffic Agency)](http://www.wegenenverkeer.be) and [Vlaams Verkeerscentrum (Flemish Traffic Centre)](http://www.verkeerscentrum.be). - The data represent the messages requested by the management system, and the locations, confirmed messages, and the technical status of the signs. - The data is updated every 2 tot 3 seconds. - Plans for a DatexII version of this data are on hold. - Feedback and suggestions: [klantendienst-awv@wegenenverkeer.be](mailto:klantendienst-awv@wegenenverkeer.be?subject=Feedback OPENDATA.RSS), reference: OPENDATA.RSS - Availability and liability: see art. 8 of the license. - Unavailability of this dataset can be notified to [vtc.meldingen@vlaanderen.be](mailto:vtc.meldingen@vlaanderen.be?subject=Melding OPENDATA.RSS&cc=klantendienst-awv@wegenenverkeer.be) (Dutch only), reference: OPENDATA.RSS

  • The Inventory of alien macroinvertebrates in Flanders, Belgium is a species checklist dataset published by Ghent University. It contains information on 73 alien macroinvertebrate species (mostly crustaceans and molluscs) occurring in Flemish aquatic habitats, from inland lakes to coastal harbours at the North Sea. The inventory is the result of the study Boets et al. (2016) (https://doi.org/10.3391/ai.2016.11.2.03 with occurrence data at https://doi.org/10.15468/xjtfoo) where it was originally published as supplementary material. Here it is published as a standardized Darwin Core Archive and includes for each species: the scientific name, higher classification, and stable taxon identifier (in the taxon core), the year of first introduction and last assessment in Flanders (given as a year range in the event date in the distribution extension), coarse habitat information (in the species profile extension) and the pathway(s) of introduction, native range(s), and invasion stage in Flanders (in the description extension). The dataset can be used for researching and managing aquatic invasions or compiling regional and national registries of alien species. Issues with the dataset can be reported at: https://github.com/trias-project/alien-macroinvertebrates We have released this dataset to the public domain under a Creative Commons Zero waiver. We would appreciate it if you follow the GBIF citation guidelines (https://www.gbif.org/citation-guidelines) when using the data. If you have any questions regarding this dataset, don’t hesitate to contact us via the contact information provided in the metadata or via https://twitter.com/trias_project. This dataset was published as open data for the TrIAS project (Tracking Invasive Alien Species http://trias-project.be, Vanderhoeven et al. 2017), with technical support provided by the Research Institute for Nature and Forest (INBO). It is selected as one of the authoritative sources for the compilation of a unified and reproducible checklist of alien species in Belgium.

  • wijken in Mechelen

  • This dataset contains occurrence data on Fallopia japonica on river dikes along the Zeeschelde and its tributaries the Rupel and Durme (Belgium). The occurrence data is extracted from a more exhaustive (GIS layer) dataset, namely the vegetation map of the river dikes.