Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 9928
  • De Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2021-2040 van Statistiek Vlaanderen maken een inschatting van de evolutie van de bevolking en van de huishoudens voor 299 gemeenten van het Vlaamse Gewest. Het aantal inwoners in Herstappe is te klein om op te nemen in de vooruitzichten.

  • The "VMM - Rat control occurrences in Flanders, Belgium" dataset is an occurrence dataset published by Flanders Environment Agency (VMM). The dataset is assembled by the VMM to monitor and control pest organisms in Flanders from 2016 onwards. It mainly includes observations of muskrats and brown rats, but other animal and plant pest species are included as well. Here it is published as a standardized Darwin Core Archive and includes for each occurrence record: an occurrenceID, scientific name, number of individuals (optional), date and location. Issues with the dataset can be reported at https://github.com/riparias/vmm-rattenapp-occurrences/issues. We have released this dataset under a Creative Commons Attribution license. We would appreciate it if you follow the INBO norms for data use (https://www.inbo.be/en/norms-data-use) when using the data. If you have any questions regarding this dataset, don't hesitate to contact us via the contact information provided in the metadata or via opendata@inbo.be.

  • Samenvatting: Paal waaraan een schip kan worden vastgelegd. De dataset bevat meerpalen op het grondgebied van de stad Antwerpen (excl. het havengebied). Doel: De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak: De dataset werd opgebouwd vertrekkend van de Cardib-kaart Antwerpen die tot stand kwam vanuit luchtfoto's uit 1996 en aanvullende naverkenning tussen 1997 en 1999. In 2000 werd de aanmaak van de GBKA als GIS-kaart voltooid.

  • Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Wegenregister bevat ook de trage wegen. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Het Wegenregister is opgedeeld in kleine wegsegmenten, die telkens van kruispunt tot kruispunt (knooppunten) lopen. Een kruispunt is een punt waar twee of meerdere wegen samenkomen. Het Wegenregister wordt door de stad lokaal bijgehouden en verrijkt met extra attributen, zoals snelheid, rijrichting en categorie Mobiliteitsplan.

  • Vlagmodel, dubbelzijdig bord op paal in functie van stedelijke communicatie. Te plaatsen in de obstakelzone. Deze borden worden door een privébedrijf beheerd maar kunnen ook ingezetworden door de stad.

  • Drinkfonteinen zijn oud en nieuw. In de negentiende eeuw werden ze wel vaker geplaatst op pleinen of in parken, maar meestal als waterelement van een groot ornamenteel object en vaak met een historische lading. Maar deze zijn niet altijd of niet langer echt “drinkbaar“ water... Vandaag is er opnieuw vraag naar drinkwatervoorziening: een nieuw stedelijk element of voorziening op de pleinen en in de parken. Het is een klein (stedelijk) object dat alleen staat of in rij, uitgelijnd of tegen een muur, maar niet langer als onderdeel van een sculptuur. Het is een ’urban element’ waarop men als het ware kan leunen... Een zoektocht dus naar een vormgeving die beter aansluiting vindt bij het meubilair van de stad en die ook voldoet aan eisen inzake hygiëne en gebruikscomfort. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel.

  • Samenvatting: Deze dataset toont het aantal studentenhuizen in stad Antwerpen per bouwblok . Doel: Geografisch beeld van alle panden in stad Antwerpen waar minstens één student woont. Aanmaak: Vanuit verschillende instanties kreeg de bedrijfseenheid samen leven de actuele lijsten aangereikt van alle kotstudenten in stad Antwerpen. Deze dataset is beperkt tot pand-niveau en geeft een duidelijk totaal overzicht per bouwblok van alle panden waar minstens één student woont.

  • Samenvatting: Het perceel waarop de verbrandingsoven zich bevind werd ingetekend a.d.h. van de luchtfoto en laag "scheidingen" (gbka). Doel: Localiseren verbrandingsoven Aanmaak: Ingetekend op basis van de luchtfoto en de laag 'scheiding' uit gbka

  • Samenvatting: De contour van de Antwerpse stortplaats 'De Hooge Maai' werd ingetekend a.h.v. de 'geotegels' die de havenregie ter beschikking stelt en omvat het gebied waar het meerendeel van het Antwerpes restafval gedeponeerd wordt. Doel: Aanmaak: 'geotegels' havenregie

  • Overzicht van alle sportconcessies. Een sportconcessie is grond of sportinfrastructuur die voor een langere periode in bruikleen wordt gegeven aan sportclubs.