From 1 - 10 / 12
  • De ziekenhuisregioindeling deelt het gebied van het Vlaamse Gewest op in 37 gebieden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan in bepaalde gevallen, wanneer de Vlaamse overheid bevoegdheid heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als extra gebied worden opgenomen.

  • Gestandaardiseerd aantal overlijdens aan darmkanker bij mannen per 100.000 inwoners, zorgregio subniveau 2, Vlaanderen, periode 2003-2012. Voor deze doodsoorzakengroep darmkanker met ICD-10-codes C18-C21 (sterfte door kanker colon, rectum of anus), werd een analyse gemaakt voor de periode 2003-2012. Het gaat om het gemiddeld aantal inwoners in de regio gedurende de periode 2003-2012. Alle cijfers hebben uitsluitend betrekking op inwoners van het Vlaams Gewest. Buitenlanders en inwoners van het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die overleden in het Vlaams Gewest zijn dus niet meegeteld. Zij komen ook niet in de populatienoemers voor. Gemiddeld jaarlijks aantal overlijdens in de regio voor de geselecteerde doodsoorzaak voor de periode 2003-2012. Het gaat hier om directe standaardisatie en deze wordt uitgedrukt als "aantal overlijdens per 100.000 personen van een standaardbevolking". Deze methode wordt in deze kaarten (ganse sterfteatlas) en bij vergelijkingen tussen Vlaanderen en Europa gebruikt. De legende is opgebouwd als volgt: het middelpunt van elk interval (groepsgrenzen) is 10% lager dan de volgende groep, en 10% hoger dan de vorige groep.https://www.zorg-en-gezondheid.be/aantal-overlijdens-per-regio-2014Definitie zorgregio subniveau 2: Een zorgregio is een geografisch omschreven gebied. Met het oog op het stimuleren en organiseren van de samenwerking tussen gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen en het bepalen van de programmatie, verdeelt de Vlaamse Regering het Vlaamse Gewest in zorgregio's. Hierbij houdt ze rekening met bestaande samenwerkingsverbanden en hun specifieke kenmerken en worden de provinciegrenzen gerespecteerd. De Vlaamse regering heeft hierbij ook oog voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidsvoorzieningen of welzijnsvoorzieningen voor de gebruiker. Er zijn verschillende hiërarchische niveaus van afbakening. Zorgregiolayer Subniveau 2 deelt het gebied het Vlaamse Gewest op in 111 gebieden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan in bepaalde gevallen, wanneer de Vlaamse overheid bevoegdheid heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als extra gebied worden opgenomen.

  • Gestandaardiseerd aantal overlijdens aan darmkanker bij vrouwen per 100.000 inwoners, zorgregio Kleine Stad, Vlaanderen, periode 2003-2012. Voor deze doodsoorzakengroep darmkanker met ICD-10-codes C18-C21 (sterfte door kanker colon, rectum of anus), werd een analyse gemaakt voor de periode 2003-2012. Het gaat om het gemiddeld aantal inwoners in de regio gedurende de periode 2003-2012. Alle cijfers hebben uitsluitend betrekking op inwoners van het Vlaams Gewest. Buitenlanders en inwoners van het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die overleden in het Vlaams Gewest zijn dus niet meegeteld. Zij komen ook niet in de populatienoemers voor. Gemiddeld jaarlijks aantal overlijdens in de regio voor de geselecteerde doodsoorzaak voor de periode 2003-2012. Het gaat hier om directe standaardisatie en deze wordt uitgedrukt als "aantal overlijdens per 100.000 personen van een standaardbevolking". Deze methode wordt in deze kaarten (ganse sterfteatlas) en bij vergelijkingen tussen Vlaanderen en Europa gebruikt. De legende is opgebouwd als volgt: het middelpunt van elk interval (groepsgrenzen) is 10% lager dan de volgende groep, en 10% hoger dan de vorige groep.https://www.zorg-en-gezondheid.be/aantal-overlijdens-per-regio-2014Definitie zorgregio Kleine Stad: Een zorgregio is een geografisch omschreven gebied. Met het oog op het stimuleren en organiseren van de samenwerking tussen gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen en het bepalen van de programmatie, verdeelt de Vlaamse Regering het Vlaamse Gewest in zorgregio's. Hierbij houdt ze rekening met bestaande samenwerkingsverbanden en hun specifieke kenmerken en worden de provinciegrenzen gerespecteerd. De Vlaamse regering heeft hierbij ook oog voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidsvoorzieningen of welzijnsvoorzieningen voor de gebruiker. Zorgregiolayer Kleine Stad deelt het gebied van het Vlaamse Gewest op in 59 gebieden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan in bepaalde gevallen, wanneer de Vlaamse overheid bevoegdheid heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als extra gebied worden opgenomen.

  • De ziekenhuisregioindeling deelt het gebied van het Vlaamse Gewest op in 37 gebieden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan in bepaalde gevallen, wanneer de Vlaamse overheid bevoegdheid heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als extra gebied worden opgenomen.

  • Opnameratio's van de klassieke hospitalisaties voor alle leeftijden voor de periode 2011-2013. Het gaat hierbij om een gemiddeld aantal ziekenhuisverblijven (klassieke opnames dwz zonder de daghospitalisaties) voor deze periode per gemeente per 1000 inwoners. Hierbij werd bij de verwerking gebruik gemaakt van de midjaarpopulaties.https://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers-voor-de-omgevingsanalyse-voor-een-zorgstrategisch-plan

  • Het aantal plaatsen in woonzorgcentra per 100 80-plussers wordt getoond per gemeente. Het gaat om de erkende capaciteit van de woonzorgcentra op 1 januari 2016. De erkende capaciteit is de som van de erkenningen en de erkenningen in onderzoek.https://www.zorg-en-gezondheid.be/de-programmatie-van-woonzorgcentra https://www.zorg-en-gezondheid.be/aantal-ouderenvoorzieningen-per-65-plussers-en-80-plussers-2015

  • Dekkingsgraad (percentage deelname) van het bevolkingsondezoek naar dikkedarmkanker, per gemeente (2014). Het gaat om het aantal screeningen binnen het bevolkingsonderzoek. De teller telt steeds de screeningen van het bepaalde jaar + screeningen van het voorgaande jaar voor mannen en vrouwen tussen 56 en 74 jaar. De noemer zijn alle mannen en vrouwen tussen de leeftijd 56 en 74 jaar (volledige doelgroep Heracles). Meer uitleg over teller en noemer vindt u in het jaarrapport p.161 en p.168.http://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ Jaarrapport 2015: https://www.bevolkingsonderzoek.be/media_processed/files/Jaarrapport2015_DEF(met%20linken).pdf https://www.zorg-en-gezondheid.be/spreiding-cijfers-bevolkingsonderzoeken-naar-borstkanker-baarmoederhalskanker-en-dikkedarmkanker

  • Ratio van het aantal inwoners per erkende huisarts wordt getoond per zorgregiogebied subniveau 2 in Vlaanderen. Deze indeling is in natural breaks - Jenks. Hierbij wordt het verschil tussen groepen gemaximaliseerd. Tevens worden speciale gevallen gemakkelijker zichtbaar en is het beter om geografische patronen te zien. Definitie erkend huisarts: actief werkend als huisarts maar niet noodzakelijk voltijds en waarbij "actief" gebaseerd is op de eigen verklaring van de arts en niet op het aantal prestaties . Deze artsen zijn "erkend" aangezien ze op een bepaald moment hebben voldaan aan de vastgestelde criteria zoals meedraaien in een wachtdienst, het regelmatig onderhouden van hun kennis,... Bij de verwerking van de gegevens gaat het om het domicilieadres van de huisarts (wat niet steeds samenvalt met het praktijkadres).Voor meer info: http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-huisarts.aspx Verwerking van gegevens artsen en specialisten ook te vinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/aanbodratios-huisartsen-en-specialisten-2013Definitie zorgregio subniveau 2: Een zorgregio is een geografisch omschreven gebied. Met het oog op het stimuleren en organiseren van de samenwerking tussen gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen en het bepalen van de programmatie, verdeelt de Vlaamse Regering het Vlaamse Gewest in zorgregio's. Hierbij houdt ze rekening met bestaande samenwerkingsverbanden en hun specifieke kenmerken en worden de provinciegrenzen gerespecteerd. De Vlaamse regering heeft hierbij ook oog voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidsvoorzieningen of welzijnsvoorzieningen voor de gebruiker. Er zijn verschillende hiërarchische niveaus van afbakening. Zorgregiolayer Subniveau 2 deelt het gebied het Vlaamse Gewest op in 111 gebieden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan in bepaalde gevallen, wanneer de Vlaamse overheid bevoegdheid heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als extra gebied worden opgenomen.

  • Dekkingsgraad (percentage deelname) van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker per gemeente (2014). Het gaat om het aantal screeningen binnen en buiten het bevolkingsonderzoek dwz dat ook vrouwen die zich buiten het onderzoek lieten screenen, zijn meegeteld.De teller telt steeds de screeningen van het bepaalde jaar + screeningen van de 2 voorgaande jaren voor vrouwen tussen 25 en 64 jaar. De noemer zijn alle vrouwen tussen de leeftijd 25 en 64 jaar (volledige doelgroep Heracles). Meer uitleg over teller en noemer vindt u in het jaarrapport p.98 en p.104.http://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ Jaarrapport 2015: https://www.bevolkingsonderzoek.be/media_processed/files/Jaarrapport2015_DEF(met%20linken).pdf https://www.zorg-en-gezondheid.be/spreiding-cijfers-bevolkingsonderzoeken-naar-borstkanker-baarmoederhalskanker-en-dikkedarmkanker

  • Opnameratio's van de klassieke hospitalisaties voor de leeftijden 75+ voor de periode 2011-2013. Het gaat hierbij om een gemiddeld aantal ziekenhuisverblijven (klassieke opnames dwz zonder de daghospitalisaties) voor deze periode per gemeente per 1000 inwoners. Hierbij werd bij de verwerking gebruik gemaakt van de midjaarpopulaties.https://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers-voor-de-omgevingsanalyse-voor-een-zorgstrategisch-plan